top of page

Nagrody „Pracodawca Godny Zaufania” w czasach COVID

5 listopada 2020

Rozstrzygnięto X edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, którego Instytut Staszica jest partnerem merytorycznym. Konkurs ma na celu wyróżnienie dużych i średnich firm działających na polskim rynku, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia okazała się wyjątkową nie tylko ze względu na jubileusz, ale przede wszystkim z uwagi na rewolucjonizującą rynek pracy sytuację pandemiczną.


Pandemia, która zdominowała wszystkie obszary naszego życia w ostatnim czasie, skłoniła firmy, niezależnie od wielkości i skali działania, aby zaczęły w praktyce realizować kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” w poszczególnych kategoriach uzyskały firmy: Hasco-Lek S.A., Żabka Polska, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Castorama Polska,  ROCKWOOL Polska, „PGNiG S.A.”.

W tym roku przyznano również nagrody dla dziennikarzy. Nagrodę Dziennikarską w kategorii media elektroniczne otrzymał Sebastian Ogórek, redaktor naczelny money.pl oraz WP Finanse., m.in. za popularyzację pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej oraz promowania wartości odpowiedzialnego biznesu w polskich mediach, a w kategorii prasa nagroda została przyznana Piotrowi Mazurkiewiczowi z Rzeczpospolitej za wnikliwą obserwację rynku FMCG, opisywanie i działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju i troski o pracowników.

Nagrodę Specjalną otrzymała redakcja ISBnews za dynamiczny rozwój, zwiększanie zatrudnienia i tworzenie warunków pracy w trosce o zdrowie pracowników.

W skład Kapituły Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą wraz z Instytutem Staszica: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”, Impressarium, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca – organizator Welconomy Toruń, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Partnerem strategicznym X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” była Grupa Track Tec, wiodący międzynarodowy dostawca systemowych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, a partnerami były: Kapsch Telematic Services, dostawca i operator systemów poboru opłat drogowych i firma Diaverum, dostawca usług nefrologicznych.


Więcej o Konkursie „Pracodawca Godny Zaufania”: https://youtu.be/uvJCt_xBxto

bottom of page