top of page

Bundestag o uprzywilejowaniu części dziennikarzy przez niemiecki TK

15 listopada 2022

Bundestag zajął się tematem otrzymywania przez grupę dziennikarzy ze stowarzyszenia Justizpressekonferenz Karlsruhe e.V. (JPK) w przededniu ogłoszenia wyroku jego treść od Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe. W ten sposób mogą wcześniej niż inni przedstawiciele mediów pracować nad artykułami i notkami prasowymi dotyczącymi wyroku TK. Olga Doleśniak Harczuk w artykule na niezalezna.pl przybliża sprawę uprzywilejowania dziennikarskiego stowarzyszenia w związku z oceną Bundestagu w tej sprawie.

Ekspert Instytutu Staszica podkreśla, że Bundestag w ekspertyzie „Działalność prasowa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego a równe traktowanie konkurencji w publicystyce” skrytykował dziennikarzy JPK kosztem innych przedstawicieli mediów. „Udostępnianie komunikatów prasowych tylko wyłącznemu kręgowi dziennikarzy jest „szczególnie poważne” w odniesieniu do dziennikarzy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji [nienależących do uprzywilejowanej grupy]. Kryterium „profesjonalizmu” stosowane przez TK w celu uzasadnienia [swoich] preferencji jest „bardzo niejasne” –  pisze Olga Doleśniak-Harczuk.


Więcej: https://niezalezna.pl/464762-decyzja-sedziow-niemieckiego-tk-sprzeczna-z-konstytucja-wskazuje-na-to-ekspertyza-bundestagu

bottom of page