top of page

Neutralność klimatyczna Polski

4 lutego 2020

Portal energetyka24.com opublikował artykuł Jerzego Kurelli, eksperta Instytutu Staszica ds. energetycznych na temat włączenia się Polski w osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku. W artykule anlizowane są skutki decyzji podjętych w grudniu 2018 roku przez Radę Europy, która zobowiązała kraje UE do budowania Europejskiego  Zielonego Ładu (European Green Deal).

– Unia Europejska, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, rzuciła wyzwanie takim potęgom polityczno-gospodarczym jak Stany Zjednoczone i Chiny, pokazując że potrafi być kreatorem pozytywnych przemian społecznych i gospodarczych, na nie spotykaną dotychczas skalę. Tymczasem rząd polski odwlókł decyzję o pełnym włączeniu się do tego Programu do czerwca 2020 roku… – zauważa Jerzy Kurella.

– Nowoczesna i szanująca środowisko naturalne energetyka jest warunkiem dalszego rozwoju Kraju. Europa ewidentnie wyciąga do nas rękę chcąc nam pomóc w przezwyciężeniu trudności na tej drodze. Można oczywiście powiedzieć, że tego wsparcia nie potrzebujemy, ale i tak będziemy musieli ponieść koszty transformacji, bądź jej zaniechań. Lepiej więc podzielić się kosztami z innymi, a czerpać korzyści ze wszystkimi – stwierdza ekspert Instytutu Staszica.


Czytaj więcej na www.energetyka24.com: https://www.energetyka24.com/klimat/neutralnosc-klimatyczna-polski-do-2050-rokuczy-nam-sie-to-oplaca

bottom of page