top of page

Esej z serca

2 maja 2020

Pasjonatom lokalnej historii zawdzięczamy setki ciekawych i wartościowych pozycji, wydanych w ostatnich latach. Wiele z nich to efekt żmudnych badań i archiwalnych kwerend. Ale wśród nich są również książki pisane sercem, będące wyrazem fascynacji dziejami regionu. Chociaż nie mają charakteru źródeł historycznych, to pozostają ciekawą lekturą.

Cezary Nowakowski, prawnik i pasjonat historii, wydał własnym sumptem niewielką, choć dopracowaną pod względem edytorskim książkę poświęconą tysiącletnim dziejom niegdysiejszych Prus Wschodnich, a dziś – polskich Warmii i Mazur. To tysiąc lat ścierania się różnych kultur i różnych narodowych żywiołów, wzajemnego ich przenikania się, walki o życiową przestrzeń. Autor pokazuje, że przeszłość – a także pamięć o niej – nie jest jednowymiarowa. Złożonych dziejów nie można sprowadzać do starcia żywiołu polskiego i niemieckiego.

Ten zgrabnie napisany esej może być nie tylko miłą lekturą, ale impulsem do bardziej szczegółowego poznania meandrów historii regionu. A jest ona interesująca nie tylko dla tych, którzy się tam urodzili i wychowali.


Cezary Nowakowski: Pamięć w kamień wrasta. Działdowo, Biały Kruk, br.


(rk)

bottom of page