top of page

O projekcie powołania Rady ds. bezpieczeństwa strategicznego

26 października 2022

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie z koncepcją autorów projektu odwołanie członków zarządów spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu wymagałoby akceptacji ze strony nowego organu – Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego, powoływanego na sześcioletnią kadencję.

Wiceprezes Instytutu Staszica, dr Dawid Piekarz dla Polskiej Agencji Prasowej udzielił komentarza nt. nowelizacji ustawy podkreślając, że jego przyjęcie wymaga zgody wszystkich sił politycznych, a Rady ds. bezpieczeństwa strategicznego byłaby próbą ograniczenia karuzeli kadrowej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.


Więcej:https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8575106,prezesi-spolek-skarbu-panstwa-odwolanie-rada.html


Foto: pixabay.com

bottom of page