top of page

Na zielono – rekordowe inwestycje polskiego koncernu

16 czerwca 2023

Wyniki finansowe i nakłady inwestycyjne

Zaprezentowane przez grupę Orlen wyniki za pierwszy kwartał br. są imponujące. Przychody przekroczyły 110 mld złotych, a zysk wyniósł 9,2 mld złotych. Oczywiście takie wyniki są pochodną dobrej koniunktury, ale także przy uwzględnieniu tego czynnika widać, że zbudowanie koncernu multienergetycznego na bazie Orlenu, Energi, Lotosu i PGNiG stworzyło stabilne środowisko, generujące odpowiednią ilość środków na inwestycje. Tylko w tym roku inwestycje dostosowujące grupę kapitałową do wyzwań zielonej transformacji wyniosą 26,2 mld zł (łącznie 36,2 mld uwzględniając kwoty na utrzymanie dotychczasowych instalacji).

Orlen jako pierwsze państwowe przedsiębiorstwo zobowiązał się osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku. Aby to osiągnąć, firma inwestuje w technologie zeroemisyjne, takie jak energia wiatrowa, fotowoltaika, wodór i reaktory SMR. W ramach zaktualizowanej strategii, Orlen przeznaczył aż 70 miliardów złotych na te cele.

Jeżeli gdziekolwiek w Polsce realnie odbywa się wdrażanie założeń Zielonego Ładu na dużą skalę, to analizując konkretne cyfry – dzieje się to właśnie w Orlenie.


Plany dotyczące rozwoju fotowoltaiki

Grupa Orlen postanowiła zwiększyć swoją zdolność do produkcji czystej energii ze źródeł odnawialnych do 9 GW do 2030 roku. Te założenia są już wdrażane. Koncern uruchomił w br. dwie duże farmy fotowoltaiczne: PV Wielbark o mocy 62 MW i PV Gryf o mocy 25 MW.

Przewiduje się, że do końca roku moc farmy PV Wielbark zostanie zwiększona o dodatkowe 8 MW. Ponadto, wkrótce rozpoczną się prace budowlane przy innych farmach fotowoltaicznych, takich jak PV Mitra o mocy 65 MW i PV Żuki o mocy 2,4 MW.

Warto zaznaczyć, że Energa Green Development, będąca częścią portfela projektów grupy Orlen, posiada ponad 550 MW projektów fotowoltaicznych znajdujących się na różnych etapach rozwoju.


Energetyka wiatrowa na Bałyku

Orlen Neptun, będący częścią grupy Orlen, jest odpowiedzialna za rozwój nowych projektów w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Spółka chce zbudować pierwszy w Polsce port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu.

Uruchomienie infrastruktury powinno mieć miejsce na początku 2025 roku. Będzie to kluczowy obiekt na Pomorzu Zachodnim, który wraz z drugim planowanym portem instalacyjnym w Gdańsku (znajduje się zainteresowaniu PGE) powinien być w stanie zapewnić kompleksową obsługę wszystkich projektów wiatrowych na Bałtyku.

Ponadto Orlen, w ramach spółki Baltic Power (joint venture z Northland Power) realizuje także kluczową inwestycję w morską energetykę wiatrową w Polsce. Projekt ten zakłada budowę morskiej farmy wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego, około 23 km na północ od linii brzegowej w okolicach Choczewa i Łeby.

Farmę wiatrową Baltic Power planuje się zbudować na obszarze o powierzchni około 130 km2. Będzie ona składać się z 76 turbin wiatrowych o mocy wytwórczej 15 MW każda. Te turbiny wiatrowe są jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku, a Baltic Power będzie jednym z pierwszych projektów, które zdecydują się na ich zastosowanie.

Planowane jest, że moc farmy wyniesie 1140 MW, choć firma posiada koncesję na budowę elektrowni o maksymalnej mocy do 1,2 GW. Budowa rozpocznie się w 2024 roku, a jej oddanie do użytku planowane jest na rok 2026.


Wodór

Grupa Orlen i jej strategia wodorowa, znana jako ORLEN2030, skupiają się na rozwoju infrastruktury związanej z wodorem. Orlen planuje zainwestować prawie 7,5 mld zł w rozwój technologii wodorowych. Głównym celem koncernu jest budowa ponad 100 stacji tankowania wodoru do 2030 roku, które będą dostępne dla transportu drogowego i kolejowego w Europie Centralnej. Wodór będzie wytwarzany za pomocą elektrolizerów, korzystając z różnorodnych źródeł energii (choć tylko proces elektrolizy z udziałem energii z OZE przekłada się na produkcję zielonego wodoru).

Planuje się, że stacje tankowania wodoru zostaną zlokalizowane w Polsce (57), Czechach (28) i na Słowacji (26). W ramach strategii wodorowej, PKN Orlen opracował również projekt o nazwie "Hydrogen Eagle", który ma na celu stworzenie kompleksowej infrastruktury do produkcji i dystrybucji ekologicznego wodoru o niskiej lub zerowej emisji w Polsce.

Ponadto, PKN Orlen uruchomił pierwszy w Polsce program edukacyjny, Akademię Wodorową, skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program ten zapewni 30 uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z produkcją wodoru i jego wykorzystaniem jako paliwa transportowego. Celem Akademii Wodorowej jest szkolenie i rozwój wyspecjalizowanej kadry w dziedzinie technologii wodorowych oraz praktyczne wykorzystanie tych umiejętności w biznesie.

Akademia Wodorowa jest częścią większej inicjatywy, znanej jako Mazowiecka Dolina Wodorowa. Ten program ma na celu wspieranie projektów badawczo-rozwojowych związanych z wodorem, szkolenie wyspecjalizowanych pracowników oraz wsparcie procesów regulacyjnych związanych z technologiami wodorowymi.


Elektromobilność

W Polsce, Czechach i Niemczech grupa Orlen planuje zainstalowanie łącznie 10 tysięcy ładowarek do samochodów elektrycznych do roku 2030. Aktualnie koncern posiada 1825 stacji benzynowych w Polsce, około 587 stacji benzynowych w Niemczech oraz 421 stacji w Czechach. Orlen przewiduje, że do 2030 roku liczba stacji benzynowych wzrośnie do około 3500 w Europie Środkowej.

Jeżeli założymy, że wszystkie zaplanowane ładowarki zostaną zainstalowane, to teoretycznie każda stacja benzynowa mogłaby zostać wyposażona w jedną lub kilka ładowarek, a pozostaje jeszcze znaczna liczba ładowarek, które mogą być zainstalowane na terenach niezwiązanych bezpośrednio z firmą Orlen.


Co z tego wynika?

Synergia wynikająca z utworzenia koncernu multienergetycznego na bazie Orlenu, Energi, Lotosu i PGNiG przełożyła się na wypracowywanie rekordowych jak na polskie realia gospodarcze zysków. Nie są one jednak przejadane. Grupa kapitałowa przeznacza olbrzymie środki na transformację zgodną z wytycznymi unijnego Zielonego Ładu.

Pierwsze efekty są już widoczne – 550 MW projektów fotowoltaicznych znajdujących się w portfelu Orlenu na różnych etapach inwestycyjnych, budowa portu instalacyjnego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej w Świnoujściu i farmy Baltic Power o mocy prawie 1,2 GW. Sukcesywnie rosną także aspiracje wodorowe koncernu, który buduje infrastrukturę na potrzeby transportu drogowego i kolejowego. Do 2030 r. na każdej stacji Orlenu powinna znajdować się także ładowarka dla samochodu elektrycznego.


Piotr Maciążek

Ekspert rynku energetyczno–paliwowego z 13-letnim doświadczeniem. Doradzał największym firmom z sektora takim jak Siemens, Westinghouse, MOL. Obecnie szef projektu Wzielonejstrefie.pl. Autor książki „Stawka większa niż gaz”, w której w 2018 r. ostrzegał przed nadchodzącą wojną energetyczną z Rosją. W 2018 r. nominowany do nagrody Grand Press.


Foto: www.orlen.pl

bottom of page