top of page

O zakupie Polska Press przez Orlen

21 stycznia 2021

Mecenas Artur Wdowczyk, wiceprezes Instytutu Staszica na portalu niezalezna.pl polemizuje z profesorem Michałem Romanowskim, który w artykule dla rp.pl stawia tezę, że umowa zakupu Polska Press przez Orlen jest dotknięta wadą i może być uznana za nieważną z mocy prawa. Rozważając prawne aspekty umowy, którą Orlen wkroczył na rynek medialny, mecenas Wdowczyk analizuje m.in. sposób reprezentacji spółki, jej statut, uzyskanie zgód korporacyjnych i przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego.

– W swym tekście nie pisze on (prof. Michał Romanowski) o sprzeczności czynności zakupu Polska Press z ustawą a jedynie o prospekcie emisyjnym. Czy prospekt emisyjny ma wagę ustawy w myśl art. 17 Kodeksu spółek handlowych? Zdecydowanie nie.. Tym samym pozwolę się nie zgodzić z twierdzeniem Pana Profesora o nieważności z mocy prawa nabycia Polska Press przez PKN Orlen – zauważa mecenas Wdowczyk.

– Podnoszony zaś argument dotyczący zastosowania bardzo ogólnego art. 58 Kodeksu cywilnego i powoływanie się na zasady współżycia społecznego kojarzy mi się jedynie z bezsilności procesową, kiedy to brak innych argumentów jest nadrabiany ww. art. k.c. – stwierdza wiceprezes Instytutu Staszica.


Więcej: https://niezalezna.pl/375741-kilka-slow-o-zakupie-polska-press-przez-orlen

bottom of page