top of page

ESG – idea, która może nas połączyć

1 września 2022

26 stycznia br. w Warszawie odbyła się pionierska inicjatywa – Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, organizowany przez Instytut ESG, działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Zaledwie siedem miesięcy minęło od tego wydarzenia, a świat wokół nas zmienił się nie do poznania. Doszły nowe wyzwania, problemy i obawy. Między innymi o nich będziemy rozmawiać podczas drugiej edycji Kongresu, zaplanowanej na styczeń 2023 roku. Wśród partnerów merytorycznych Kongresu jest również Instytut Staszica.

Styczniowy Kongres był ważnym elementem dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, eksperckich i mediów na rzecz upowszechniania idei ESG oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Brzmi wzniośle – ale, przechodząc do konkretów, co chcieliśmy osiągnąć i co udało się osiągnąć?

O ESG mówi się i pisze coraz więcej, ale samym mówieniem i pisaniem świata się nie zmieni. Nasz Kongres był swoistym okrągłym stołem, który umożliwił spotkanie wszystkich zainteresowanych grup: polityków, urzędników, aktywistów i działaczy społecznych, dziennikarzy i naukowców. Owocem dyskusji, którą zapoczątkował m.in. Kongres, ma być wypracowanie standardów ESG dla Polski, polskiej drogi do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą krajową specyfikę.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W panelach uczestniczyło ponad 50 ekspertów, a w gronie parterów wydarzenia znalazło się ponad 40 firm, instytucji, urzędów. Zainteresowanie było bardzo duże: odnotowaliśmy ponad 4 000 uczestników (stacjonarnie i online). Po debatach kazało się ponad 700 publikacji medialnych, a główne przekazy trafiły do ponad 2 mln osób.

Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą. Wojna w Ukrainie stała się również sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji.

Podczas Kongresu chcemy rozpocząć dyskusję o tym, jak należy zredefiniować strategie i standardy ESG. Będziemy rozmawiać między innymi o wpływie wojny w Ukrainie na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska, o problemach związanych z łańcuchem dostaw, o głodzie i migracjach, o sprawiedliwości społecznej, o równym traktowaniu w miejscu pracy, o czystej energii, o zrównoważonym rolnictwie, o wpływie konsumentów na politykę firm.

Ważnym tematem, któremu poświęcona zostanie inauguracyjna sesja Kongresu, będzie rola kobiet we współczesnym świecie w świetle strategii ESG. Mamy nadzieję porozmawiać o tym zagadnieniu podczas sesji zatytułowanej „Kobieca moc w męskim świecie”, w gronie Pierwszych Dam i najbardziej wpływowych kobiet polskiego życia publicznego.

Coraz mniej – nad czym ubolewam – jest w Polsce idei, które łączą. Potrafimy się spierać i dzielić w najbłahszych nawet sprawach. Niech więc sprawa wielkiej wagi, jaką jest zmiana świata na bardziej przyjazny, szanujący przyrodę i różnorodność, pozwoli odbudować zerwane mosty. Wszak nie ma ani zmian, ani różnorodności bez dialogu opartego na wzajemnym szacunku.


Urszula Jóźwiak

Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

bottom of page