top of page

Przyszłość HR w Polsce – co będzie kluczem do sukcesu organizacji?

29 września 2022

Pandemia COVID 19 pokazała, jak wiele procedur w firmie, które do tej pory były realizowane tylko przy pomocy papierowych dokumentów, można dziś zdigitalizować. Taka transformacja cyfrowa, czyli przeniesienie procesów biznesowych do świata cyfrowego, to również świetna okazja, aby je uprościć, zautomatyzować oraz zwiększyć ich produktywność. Pandemia nauczyła nas również bardzo wyraźnego rozgraniczenia workflow na czynności, które traktujemy jako techniczne i te, które wymagają międzyludzkiej interakcji. Szczególnie w sektorze HR większość procesów można dziś zautomatyzować, a dzięki temu specjaliści mogą w większym zakresie zająć kreatywną pracą, realnym wsparciem pracowników, a nie analizą i procedowaniem dokumentów. Odpowiednio dobrane narzędzia mogą ograniczyć liczbę papierowych dokumentów w obszarze HR nawet o 90%, wesprzeć budowę zaangażowania pracowników i zautomatyzować procesy abonamentowe takie jak karty sportowe czy pakiety medyczne.

Jesteśmy świadkami historycznych zmian na rynku pracy. W Warszawie ofert pracy zdalnej lub hybrydowej jest już więcej, niż pracy stacjonarnej. W Wielkiej Brytanii ponad 85% pracowników sektora finansowego nie postrzega biura jako swojego głównego miejsca pracy. W Polsce, szczególnie w branżach usługowych, trend ten staje się jednym z głównych wyzwań dla działów HR. Zgodnie z nim miejsca pracy ewoluują w kierunku podejścia bardziej odpowiedniego dla pracowników i ich produktywności, co coraz częściej przybiera właśnie formę hybrydowego modelu pracy.  Najbardziej zaawansowane w nowym podejściu do pracy są firmy z sektora nowych technologii, u których digitalizacja i automatyzacja jest częścią ich własnego DNA. Wraz z rozwojem popularności i zainteresowania pracą w trybie hybrydowym wzrosło także zainteresowanie benefitami, które pracodawca może zaoferować pracownikom pracującym poza biurem. Wiele firm w odpowiedzi na potrzeby swoich pracowników zaczęło wdrażać systemy kafeteryjne, za pomocą których pracownicy sami mogą decydować, w jaki sposób i na co chcą przeznaczać środki przeznaczane na benefity. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym możemy też odwzorować ścieżkę obiegu dokumentów, akceptacji i raportowania, a wszystkie funkcjonalności systemów HR i moduły pracownicze dostosować do własnych potrzeb.

Początek 2020 roku i światowy kryzys spowodowany przez koronawirusa zapoczątkował rewolucję na rynku pracy. Początek tego roku, a wraz z nim atak Rosji na Ukrainę, jeszcze te zmiany przyspiesza. Oba te wydarzenia mają wielki wpływ na funkcjonowanie organizacji, które musiały wzmocnić swoje działania w stosunku do pracowników.

Wellbeing, czyli całościowy (psychiczny i fizyczny), subiektywny w odczuciu stan, w którym czujemy się komfortowo, nigdy nie był bardziej istotny niż dziś. Sytuacje stresogenne, takie jak globalna pandemia, bliskość wojny, ale także inflacja i rosnące stopy procentowe, mają olbrzymi wpływ na pracowników i ich poczucie stabilności. A to z kolei odbija się na ich efektywności i powierzonych przez pracodawcę obowiązkach. Organizacje, które budują swoją markę odpowiedzialnego i silnego pracodawcy, powinny zdecydowanie wspierać swoich pracowników w tych trudnych czasach i szukać rozwiązań, które poprawią dobrostan zespołu.

Bazując na ostatnich dwóch latach wiemy dziś, że nie można przewidzieć przyszłości. Nie wiemy, co nas czeka i powinniśmy być gotowi na wszystko. Dlatego też, mając na uwadze, że mogą pojawić się przed nami kolejne kryzysowe i stresogenne dla pracowników lata, warto już dziś mieć plan, jak się do nich przystosować. Pamiętajmy, że pracownicy stanowią podstawę i fundament każdej organizacji i od ich wellbeingu w dużej mierze będzie zależeć jej sukces i osiągane wyniki.


Paweł Filutowski

CEO/CTO Motivizer sp. z o.o.


Foto: pixabay.com

bottom of page