top of page

Agnieszka Domańska: Demografia głupcze!

22 czerwca 2021

Ostatnie zapowiedzi polskiego rządu co do zmian i udoskonaleń polityki prorodzinnej warte są uwagi – stwierdza Prezes Instytutu Staszica, dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska. – Wymagają też przypomnienia po raz kolejny „tła zdarzeń”. Jak byśmy bowiem nie obracali danymi, statystykami i informacjami czy nawet – pieniędzmi (!),  wliczając w to ogromne kwoty na wieloletnie międzynarodowe (unijne) programy rozwojowe, trzeba sobie jasno, raz na zawsze i bez oszukiwania się powiedzieć – zwijamy się! „My” – Europa. Widać to oczywiście w statystykach i ponurych w swym przekazie demograficznych raportach, ale te wydają się mentalnie odległe. Natomiast kiedy podróżuje się po Europie naocznie widać to aż nadto wyraźnie. Nie ma prawie małych dzieci. Jest pusto. O jakich więc miliardowych kwotach w euro czy dolarach byśmy nie mówili, jedna prawda pozostaje niezmienna: gospodarka to ludzie – bez nich nie ma rozwoju, bez nich nie ma nic. Bez ludzi więc przyszłość Europy pozbawiona jest perspektyw.


Moje wizyty w różnych krajach Europy (głównie w związku z realizowanymi międzynarodowymi projektami i gościnnymi wykładami na zagranicznych uniwersytetach) są „średnio-regularne”. Natomiast biorąc pod uwagę „pandemiczną panikę” i wynikające stąd utrudnienia w przemieszczaniu się między krajami można uznać, że te, które odbyłam w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, były naprawdę częste. Jako makroekonomista doskonale wiem, co to dane statystyczne: równe  rzędy szeregów czasowych, setki tysięcy liczb do kilku miejsc po przecinku – w podziale na kraje, na regiony, na lata, na dziedziny i wskaźniki, wzdłuż i w poprzek.. Z pozoru – nuda. Co to ma wspólnego z życiem? Jednak właśnie dzięki podróżom i obserwacjom (takim zwyczajnym, zupełnie „ulicznym”) przekonałam się już dawno, jak doskonale i bezbłędnie przez te niekończące się liczby prześwituje, a raczej przemawia – życie.


Pełna treść artykułu w załączeniu: http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2021/06/dr-hab.-prof.-SGH-Agnieszka-Doma%C5%84ska-Demografia-g%C5%82upcze.pdf


Foto: pixabay

bottom of page