top of page

ul. Rzeczypospolitej 2 lok 10, 02-972 Warszawa

e-mail: kontakt@instytutstaszica.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Drodzy Przyjaciele Instytutu Staszica,

 

Uprzejmie Was informujemy, że Wasze dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, afiliacji, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu i adresu e-mail, przetwarzamy wyłącznie dla realizacji zadań statutowych naszej Fundacji, by informować Was o organizowanych wydarzeniach i nowych projektach.

Podanie danych osobowych jest oczywiście w pełni dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi Wam uzyskiwanie wiedzy i branie udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach społecznych, kulturalnych i naukowych.

Wyłącznym Administratorem Waszych danych osobowych jest Fundacja Instytut Stanisława Staszica z siedzibą w Warszawie (02-972), Al. Rzeczypospolitej 2/10, e-mail: kontakt@instytutstaszica.orgwww.instytutstaszica.org.

Możliwymi odbiorcami Waszych danych osobowych będą nasi pracownicy i współpracownicy oraz podmioty, które wspierają nas w realizacji zadań statutowych Instytutu. Nie przewidujemy jednak przekazywania Waszych danych osobowych do organizacji spoza Unii Europejskiej.

Macie prawo dostępu do swoich danych w celu ich aktualizowania, a w razie takiej decyzji również do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia.

Możecie być pewni, że nie będziemy poddawać Waszych danych procesom automatycznych decyzji, w szczególności ich profilowania.

Wasze dane będziemy przetwarzać do momentu, w którym wniesiecie sprzeciw i zażądacie zaprzestania dalszego przetwarzania.

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji.

bottom of page