top of page
9700c9_68a4fb983cab4e2fa957efc672853ed3.jpg_srz_p_940_365_75_22_0.50_1.20_0.jpg

Cele

 • Promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych

 • Wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji RP.
   

Jak działamy?

Instytut Staszica podejmuje następujące działania:

 • Realizacja, organizacja i finansowanie raportów, ekspertyz, analiz, komentarzy, publikacji, konferencji, debat, szkoleń, akcji oświatowych i edukacyjnych,

 • Działalność wydawnicza,

 • Prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych.

 • Współpraca z mediami poprzez przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych.

 • Współpraca z analogicznymi instytucjami w Polsce i na świecie.

 • Współpraca z prywatnymi przedsiębiorcami.

 • Współpraca z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi.

 • Działania informacyjne, skierowane do polityków, działaczy samorządowych, organów władz państwowych i organów Unii Europejskie
   

Środki na działalność

 • Środki na działalność Instytutu mogą pochodzić z:

 • Darowizny krajowe i zagraniczne, spadki i zapisy.

 • Dotacje i subwencje osób prawnych.

 • Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

 • Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

 • Dochody ze zbiórek publicznych.

 • Inne wpływy i dochody w tym sponsoring, granty, czy wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności statutowej

bottom of page