top of page
DSC_02801-824x1024.jpg

Prof. Agnieszka Domańska

Prezes Instytutu Staszica, Adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej -jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych.

Balcerowski.jpg

Dr Piotr Balcerowski

Wiceprezes Instytutu Staszica, zawodowo związany z branżą komunikacyjną. W przeszłości realizował szereg projektów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Stypendysta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu im. Radbouda w Holandii. Absolwent Executive MBA University of Quebec at Montreal. Wykładowca, społecznik m.in. wolontariusz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, z którą jest rodzinnie związany.

Balcerowski.jpg
piotr-trabinski1-300x199.jpg

Piotr Trąbiński

Balcerowski.jpg
piotr-trabinski1-300x199.jpg

Piotr Trąbiński

Wiceprezes Instytutu Staszica, prawnik oraz Inżynier, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Engineering and Applied Science w dziedzinie nauk komputerowych i cyberbezpieczeństwa na George Washington University, jak również the Institute of World Politics w Waszyngtonie w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, które zdobył pracując przez ponad 7 lat w międzynarodowych korporacjach finansowych (Allied Irish Bank oraz Santander Bank). Ponadto przez ponad 6 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w którym kolejno pełnił funkcję Doradcy, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, oraz Dyrektora Wykonawczego, reprezentującego 9 państw w Radzie Wykonawczej Funduszu. Autor licznych publikacji oraz książek w dziedzinie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, aktywów cyfrowych i pieniądza cyfrowego jak również makroekonomii.

Balcerowski.jpg

Jerzy Kurella

Manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Radca prawny. Magister praw Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, ze specjalizacją prawo finansowe (1998). Specjalista w zakresie prowadzenia złożonych przedsięwzięć gospodarczych. Od 2002 do 2007 zawodowo związany z PGNiG S.A., gdzie przeszedł całą ścieżkę zawodową od radcy prawnego aż do Dyrektora Zarządzającego ds. Obsługi Prawnej i Dyrektora Zarządzającego ds. Negocjacji. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu koncernu energetycznego BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (obecnie PGE S.A.), odpowiadający za Strategię i Rozwój. W latach 2008-2009 Prezes Zarządu Wojskowego TBS „Kwatera” Sp. z o.o. Od 2009 do 2012 Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny m.in. za obszar rozwoju produktów, współpracę z samorządami i wsparcie polskiego eksportu. Od 2013 do końca 2014 r. Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., pełniący również funkcję p.o. Prezesa Zarządu PGNiG S.A., odpowiadający za najistotniejsze projekty strategiczne GK PGNiG, w tym przede wszystkim z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Kraju. Pod koniec 2015 r. Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Wyróżniony przez Bloomberg Businessweek Polska tytułem Najlepszego Menedżera 2015. Wychowawca młodzieży w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz filister Korporacji Akademickiej „Arkonia”(rok zał. 1879).

kurella.jpg
Balcerowski.jpg
piotr-trabinski1-300x199.jpg

Piotr Trąbiński

wiceprezes Instytutu Staszica, prawnik oraz Inżynier, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Engineering and Applied Science w dziedzinie nauk komputerowych i cyberbezpieczeństwa na George Washington University, jak również the Institute of World Politics w Waszyngtonie w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, które zdobył pracując przez ponad 7 lat w międzynarodowych korporacjach finansowych (Allied Irish Bank oraz Santander Bank). Ponadto przez ponad 6 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w którym kolejno pełnił funkcję Doradcy, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, oraz Dyrektora Wykonawczego, reprezentującego 9 państw w Radzie Wykonawczej Funduszu. Autor licznych publikacji oraz książek w dziedzinie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, aktywów cyfrowych i pieniądza cyfrowego jak również makroekonomii.

Balcerowski.jpg
Przechwytywanie-225x300.jpg

Olga Doleśniak-Harczuk

Absolwentka germanistyki, slawistyki i romanistyki Humboldt Universitӓt zu Berlin, korespondentka mediów polskich z Niemiec i Bałkanów. Specjalizuje się w tematach europejskich ze szczególnym naciskiem na kwestie niemieckie. Obszar zainteresowań: niemiecki rynek mediów, dezinformacja w środkach masowego przekazu, kryzys imigracyjny w Europie – jego źródła, implikacje, konsekwencje demograficzne i gospodarcze; bezpieczeństwo europejskie; ewolucja struktury handlu w Europie po II wojnie światowej. Ponadto: polityka, języki orientalne i Turcja. Wicenaczelna miesięcznika „Nowe Państwo“ i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”.

Balcerowski.jpg

Dr Piotr Łuczuk

Medioznawca, publicysta, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. W pracy naukowo badawczej zajmuje się również kwestią wizerunku i marketingu politycznego oraz zjawiskami dotyczącymi wpływu nowoczesnych technologii na komunikację społeczną. W wydawnictwie Biały Kruk ukazał się debiut książkowy „Cyberwojna. Wojna bez amunicji?” Obszar zainteresowań: cyberbezpieczeństwo, rozwój rynku medialnego, wojna informacyjna i dezinformacja, wizerunek i marketing polityczny, nowe technologie.

dr-Piotr-Luczuk-foto-do-prasy-2.-850x1024.jpg
Balcerowski.jpg
piotr-trabinski1-300x199.jpg

Piotr Trąbiński

wiceprezes Instytutu Staszica, prawnik oraz Inżynier, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Engineering and Applied Science w dziedzinie nauk komputerowych i cyberbezpieczeństwa na George Washington University, jak również the Institute of World Politics w Waszyngtonie w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, które zdobył pracując przez ponad 7 lat w międzynarodowych korporacjach finansowych (Allied Irish Bank oraz Santander Bank). Ponadto przez ponad 6 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w którym kolejno pełnił funkcję Doradcy, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, oraz Dyrektora Wykonawczego, reprezentującego 9 państw w Radzie Wykonawczej Funduszu. Autor licznych publikacji oraz książek w dziedzinie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, aktywów cyfrowych i pieniądza cyfrowego jak również makroekonomii.

Balcerowski.jpg
DK_2-300x200.jpg

Dorota Kaczyńska

Dziennikarz, analityk. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce skoncentrowanej na branży budowlanej, rynku finansowo-inwestycyjnym oraz w obszarze samorządów terytorialnych. Wieloletni współpracownik „Pulsu Biznesu”, „Rzeczpospolitej” i „The City”. Jej publikacje pojawiały się również na łamach „Gazety Giełdy Parkiet”, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Wprost” a także „Gazety Samorządu i Administracji” oraz w „Biuletynie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” wydawanego przez Związek Powiatów Polskich. Wyróżniona nagrodami przyznawanymi przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz medalem „Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono”.

Balcerowski.jpg

Artur Wdowczyk

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 roku Artur Wdowczyk jako jedna z dziewięciu osób w Polsce zdał pierwszy państwowy egzamin adwokacki. Od tego czasu jako adwokat jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Adwokat Artur Wdowczyk posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, handlowych, ochrony dóbr osobistych, IP, a także w prowadzeniu procesów sądowych.

artur_wdowczyk.png
Balcerowski.jpg
piotr-trabinski1-300x199.jpg

Piotr Trąbiński

wiceprezes Instytutu Staszica, prawnik oraz Inżynier, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Engineering and Applied Science w dziedzinie nauk komputerowych i cyberbezpieczeństwa na George Washington University, jak również the Institute of World Politics w Waszyngtonie w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, które zdobył pracując przez ponad 7 lat w międzynarodowych korporacjach finansowych (Allied Irish Bank oraz Santander Bank). Ponadto przez ponad 6 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w którym kolejno pełnił funkcję Doradcy, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, oraz Dyrektora Wykonawczego, reprezentującego 9 państw w Radzie Wykonawczej Funduszu. Autor licznych publikacji oraz książek w dziedzinie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, aktywów cyfrowych i pieniądza cyfrowego jak również makroekonomii.

Balcerowski.jpg
dr-Potejko-Piotr-net-214x300.jpg

płk dr Piotr Potejko

specjalista w obszarze bezpieczeństwa, doktor nauk humanistycznych, prawnik, pedagog, adiunkt Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Zarządu ASIS Polska.

bottom of page