top of page

Antysemityzm w Niemczech

30 czerwca 2021

W Niemczech w ostatnich miesiącach zorganizowano kilka antyizraelskich protestów, co było następstwem majowego konfliktu w strefie gazy. Dochodzi również do pobić i aktów agresji o charakterze antysemickim, na co zwracała uwagę  Olga Doleśniak-Harczuk, gość audycji „Wolne głosyna portalu niezalezna.pl.


Ekspert Instytutu Staszica odniosła się również do opublikowanego w ostatnich dniach czerwca raportu Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS) w Berlinie. Dokumentowano w nim przypadki antysemityzmu w Niemczech. Wynika z niego, że mieszkańcy Niemiec mają problem z antysemityzmem, szczególnie obecnym w sferze wirtualnej.

– Raport, o którym mówimy dzieli antysemityzm według ścisłych kryteriów. Warto mieć na uwadze, że w Niemczech antysemityzm został podzielony i jest bardzo różnorodny, ma związek z wykluczaniem – zauważyła Olga Doleśniak-Harczuk.


Więcej: https://tvrepublika.pl/Wolne-glosy-zagranica-Dolesniak-Harczuk-Antysemityzm-w-Niemczech-jest-bardzo-roznorodny,121875.html


Foto: pixabay.com

bottom of page