top of page

Agnieszka Domańska o polityce NBP

12 kwietnia 2022

Ważne są dobre, pozytywne relacje pomiędzy prezesem NBP a ekipą rządzącą naszym krajem, zwłaszcza tą jej częścią, która decyduje o drugim filarze polityki gospodarczej – działaniach w obszarze fiskalnym. A takie te relacje od wielu lat na szczęście są. Wzajemne „dogadywanie się”, brak napięć na linii bank centralny-rząd to ważny czynnik, który potencjalnie wpływa na pozytywne postrzeganie Polski przez rynki finansowe – mówiła w rozmowie z portalem FilaryBiznesu.pl dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica.


Oczywiście NBP jest z prawnego punktu widzenia instytucją niezależną od rządu, co gwarantuje konstytucja. I niezależnie podejmuje decyzje, które uważa za najlepsze z punktu widzenia makroekonomicznego bezpieczeństwa – zwłaszcza w aspekcie stabilności pieniądza krajowego. Jednak przy obecnym „bałaganie” w tak wielu sferach, przy międzynarodowej zawierusze – wolę już, żeby rząd i bank centralny płynnie ze sobą współpracowały. Przy tym dodajmy, że polityka NBP pod kierunkiem profesora Glapińskiego jest dobrze prowadzona, służy interesom gospodarczym naszego kraju; to znaczy – służy tym interesom przez pryzmat dbałości o stabilność waluty narodowej. Jedyna rzecz, która może zasługiwać na krytykę, to zbyt późne podniesienie stóp procentowych – zresztą kwestia podnoszona przez wielu analityków od dobrych kilku miesięcy – zauważa prezes Instytutu Staszica.


Więcej: https://filarybiznesu.pl/nasz-wywiad-domanska-polityka-nbp-pod-kierunkiem-profesora-glapinskiego-jest-dobrze-prowadzona/a14712


Foto: NBP

bottom of page