top of page

Fundacja Revimine – „Przewodnicy”, program kształcenia dla zdolnych i młodych

26 czerwca 2020

Fundacja Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe REVIMINE, ufundowana przez KGHM Polska Miedź S.A., skupia się na rozwoju społeczności lokalnych regionu miedziowego, dbałości o jego kulturę oraz tradycję, a także promocji. Jednym z kluczowych działań Fundacji jest program „Przewodnicy”, którego druga edycja ma ułatwiać młodym ludziom wkraczanie w świat biznesu.


W poprzedniej edycji programu studenci i absolwenci w wieku od 20 do 29 lat brali udział w dziewięciu blokach zajęciowych prowadzonych przez czternastu specjalistów z Polski i Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, negocjacji, zarządzania oraz geopolityki. Wszystkie zajęcia miały  uzupełnić wiedzę akademicką o umiejętności praktyczne i biznesowe. Najlepsi uczestnicy otrzymali w nagrodę bony edukacyjne o wartości 20 tysięcy złotych.

W marcu 2020 zakończyła się rekrutacja do nowej edycji programu „Przewodnicy”. Pierwsze zjazdy dla wybranych odbędą się w późniejszym terminie, po zmniejszeniu ryzyka epidemiologicznego.

Uczestnicy w wyniku programu otrzymali kompetencje i wiedzę, które pozwolą im podnieść poziom umiejętności i możliwości. „Przewodnicy” to projekt, który przynosi konkretne rezultaty dla fundatora Fundacji. Kilkoro uczestników programu jest dzisiaj związanych z KGHM, a pozostali mogą oczekiwać na propozycje współpracy w różnej formie w przyszłości.

Program „Przewodnicy” stawia duży nacisk na umiejętności praktyczne, które mogą być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej lub działalności społecznej.

Jak wskazują organizatorzy projektu, współczesnym Polakom często brakuje logicznego i chłodnego myślenia, którego wymaga dynamicznie zmieniające się otoczenie na świecie. Program ma yczyć dostrzegania i przewidywania związków przyczynowo-skutkowych w kontekście globalnych trendów – ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Przez „Przewodników” Revimine chce stworzyć kuźnie kadr, którą opuszczać będą młodzi ludzie. Absolwenci programu mają móc unieść ciężar wyzwań, przed którymi stawiają niespokojne czasy.


(asm)

bottom of page