top of page

Olga Doleśniak-Harczuk z Nagrodą im. Stefana Żeromskiego

26 czerwca 2020

Ekspert Instytutu Staszica, Olga Doleśniak-Harczuk za materiał „Chodź, pokażę Ci największy burdel Europy” z miesięcznika „Nowe Państwo”, otrzymała Nagrodę im. Stefana Żeromskiego ufundowaną przez BP Europa SE Oddział w Polsce za publikacje o tematyce społecznej.

Ola Doleśniak-Harczuk jest absolwentką germanistyki, slawistyki i romanistyki Humboldt Universitӓt zu Berlin, korespondentką mediów polskich z Niemiec i Bałkanów. Specjalizuje się w tematach europejskich ze szczególnym naciskiem na kwestie niemieckie. Obszar zainteresowań: niemiecki rynek mediów, dezinformacja w środkach masowego przekazu, kryzys imigracyjny w Europie – jego źródła, implikacje, konsekwencje demograficzne i gospodarcze; bezpieczeństwo europejskie; ewolucja struktury handlu w Europie po II wojnie światowej. Jest wicenaczelną miesięcznika „Nowe Państwo“ i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”.


Artykuł Olgi Doleśniak-Harczuk z miesięcznika Nowe Państwo”: https://www.panstwo.net/5026-chodz-pokaze-ci-najwiekszy-burdel-europy


Foto: Filip Błażejowski

bottom of page