top of page

Haracz czy opłata?

21 czerwca 2021

W środę 23 czerwca o godzinie 12.00 odbędzie się prezentacja opinii Instytutu Staszica w sprawie projektu wprowadzenia opłaty reprograficznej. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

Po prezentacji opinii nastąpi dyskusja z udziałem ekspertów:

  • Dawida Piekarza-  wiceprezesa Instytutu Staszica

  • Tomasza Wróblewskiego – prezesa Warsaw Enterprise Institute

  • Marka Tatały –  wiceprezesa Forum Obywatelskiego Rozwoju

  • dr Mariana Szołuchy  – ekonomisty, Instytut Prawa Gospodarczego

  • Andrzeja Przybyło  –  prezesa zarządu AB S.A.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w środę 23 czerwca, start godz. 12:00 pod adresem:https://www.youtube.com/watch?v=jV05B8E3SLc

bottom of page