top of page

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie projektu rozszerzenia opłaty reprograficznej

23 czerwca 2021

Do konsultacji przedłożony został projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, zmieniającej jednocześnie art. 20 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z  projektem nowelizacji rozporządzeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zakresu i stawek opłaty reprograficznej. Projekt rozszerza i podwyższa do 4% tzw.  opłatę  reprograficzną faktycznie na wszelkie urządzenia elektroniczne, takie jak komputery, telewizory, tablety, a nawet papier xero czy aparaty fotograficzne.


Instytut Staszica przeanalizował projekt pod kątem  jego wpływu na rynek, obciążeń podatkowych i zasad sprawiedliwego opodatkowania i sprawiedliwości społecznej.

W myśl intencji inicjatorów ustawy opłata ma być przeznaczona na szeroko rozumiane wsparcie artystów, których utwory można na tych urządzeniach odtwarzać.

Instytut, po przeanalizowaniu zarówno projektu ustawy jak i realiów rynku sprzętu elektronicznego zdecydowanie podkreśla, iż nowe rozwiązanie oznacza wyłącznie podwyżkę cen wszelkiego sprzętu elektronicznego Nie ma natomiast wiele wspólnego ani z rzeczywistym wsparciem kultury i sztuki, ani też z zasadą sprawiedliwego opodatkowania czy zasadą sprawiedliwości społecznej.


Pełna treść Stanowiska IS: http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2021/06/Stanowisko-Instytutu-Staszica-w-sprawie-projektu-rozszerzenia-op%C5%82aty-reprograficznej_23.06.2021.pdf

bottom of page