top of page

Półprawdy nt. koncernu multienergetycznego

2 czerwca 2022

Dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica w komentarzu dla portalu CIRE analizuje zarzuty wokół koncepcji powstania koncernu multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNIG. Na ten temat można zaobserwować „operowanie półprawdami, przemilczanie niewygodnych argumentów i całkowite pominięcie kontekstu, w jakim dokonuje się ten ogromny projekt, czyli kolosalnych zmian w polskiej i europejskiej energetyce. Ostatnio doszedł zaś nowy element – powrót do pomysłu sprzedania Lotosu prywatnym (czytaj: zagranicznym) inwestorom. Zatem sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów ma być zgubą dla pomorskiego koncernu, ale całkowite oddanie go w obce ręce – optymalnym rozwiązaniem”.

W komentarzach krytyków konsolidacji Orlenu i Lotosu nie poświęca się najczęściej ani jednego akapitu jednemu z największych wyzwań, przed którym stoi dzisiaj polska energetyka. Mianowicie głębokim zmianom, polegającym na odchodzeniu od paliw kopalnych i inwestowaniu w źródła nisko- i zeroemisyjne. „Zielona rewolucja” jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i jednym z najpoważniejszych zadań dla polskiej gospodarki. Wyzwaniem, ale i szansą. Budowa koncernu multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNiG jest elementem tych głębokich zmian – podkreśla dr Dawid Piekarz.


Więcej: https://www.lotos.pl/322/p,174,n,5202/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_wdraza_nowatorska_metode_usuwania_wwa


Foto: lotos.pl

bottom of page