top of page

Droga niemiecka, czeska czy polska?

23 grudnia 2020

Jaki jest optymalny dla Polski model złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 – analiza Instytutu Staszica.


Więcej państwowego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, dystrybuowanego za pomocą narzędzi dotacyjnych czy raczej ograniczanie danin fiskalnych? To tylko jeden z dylematów, przed którym stoją decydenci opracowujący plany wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. W Polsce wszystkie rozwiązania wciąż są możliwe, co wynika z całkiem niezłych doświadczeń dotychczasowych działań osłonowych skupionych w tzw. tarczach antykryzysowych, w których łączono sowite dotacje z czasowymi zwolnieniami z konieczności ponoszenia świadczeń takich jak opłaty do ZUS czy zobowiązania podatkowe. Niestety, walka z kryzysem spowodowanym przez Covid-19 wciąż przed nami, co oznacza konieczność wyboru najodpowiedniejszej strategii.

Instytut Staszica w przygotowanej analizie przedstawia scenariusze dalszych działań. Jako najrozsądniejszy wskazuje pogłębianie zadłużenia raczej w perspektywie krótkoterminowej, do czasu ostatecznego zniesienia obostrzeń i nadanie dynamiki wspomnianemu programowi inwestycyjnemu. Eksperci Instytutu przewidują, że kiedy te narzędzia zostaną uruchomione zaistnieją wszelkie przesłanki do tego, by wierzyć, że Polska szybko powróci na ścieżkę wzrostu i do stabilnej polityki monetarnej.


Analiza dostępna jest pod linkiem  Analiza Instytutu Staszica_Jaki jest optymalny dla Polski model złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.


Foto: pixabay.com

bottom of page