top of page

Przestępcze klany w Niemczech

31 grudnia 2020

Opublikowany w zeszłym roku raport Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) zdefiniował nowy problem w Niemczech – przestępczość klanową. Olga Doleśniak-Harczuk, ekspert Instytutu Staszica przedstawia dla Fundacji Republikańskim skalę tego zjawiska i podkreśla, że niemieckie służby borykają się z nim od lat.


– Według definicji BKA, klany przestępcze składają się z członków izolowanych etnicznie subkultur głęboko osadzonych w patriarchalno-hierarchicznej strukturze rodzinnej. Klany charakteryzują się niechęcią do integracji, brakiem poszanowania prawa i zasad Republiki Federalnej Niemiec oraz determinacją w tworzeniu równoległych struktur kwestionujących porządek państwa niemieckiego – pisze Olga Doleśniak-Harczuk.

– Klany czują się bezkarne, czego najlepszym dowodem jest nie tylko częstotliwość, z jaką w ostatnich miesiącach dochodziło do krwawych porachunków na ulicach berlińskich miast, ale i zuchwałe kradzieże popełniane przez członków klanów w niemieckich muzeach. Strzelaniny i walki z użyciem noży powoli stają się częścią berlińskiego pejzażu – obrazuje problem Olga Doleśniak-Harczuk.


Więcej: https://fundacjarepublikanska.org/klany-przestepcze-w-niemczech-swiat-rownolegly-poza-systemem/


Foto: Berlin/Kreuzberg pixabay.com

bottom of page