top of page

Analiza Instytutu Staszica: Polska droga do „Zielonego Ładu”

8 grudnia 2021

Stojące przed obecnym pokoleniem Polaków wyzwanie transformacji energetycznej dotyka fundamentów naszej państwowości. To nie jest tylko walka o czystsze środowisko i uniknięcie zapowiadanej katastrofy klimatycznej, stawką jest na tyle mocna pozycja Polski w Europie, by umożliwiła nam utrzymanie suwerenności. Musimy nie tylko realizować swój model transformacji, uwzględniający polskie uwarunkowania społeczne i gospodarcze – musimy go również skutecznie obronić na forum europejskim.

Instytut Staszica w najnowszej analizie przedstawia polskie uwarunkowania budowy „zielonej energetyki”, m.in. w kontekście gospodarczym i społecznym, z uwzględnieniem roli polskich spółek, w tym koncernu multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNiG.


Analiza dostępna jest pod linkiem: http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2021/12/Analiza-Instytutu-Staszica-Polska-droga-do-Zielonego-%C5%81adu.pdf

bottom of page