top of page

Kongres ESG pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego

22 grudnia 2021

Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objęli patronatem honorowym „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, który odbędzie się 26 stycznia 2022 r. w Warszawie. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Staszica.


I Kongres ESG jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju – organizacji i środowisk chcących wspólnie i na zasadach równości i partnerstwa pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Aktywny głos w dyskusji zabiorą partnerzy merytoryczni wydarzenia. Wśród dyskutantów nie zabraknie znakomitych ekspertów, reprezentujących instytucje publiczne, instytuty badawcze, organizacje społeczne, think tanki i świat biznesu. Do grona partnerów merytorycznych dołączyły już: Krajowa Izba Gospodarcza, Platforma Przemysłu Przyszłości, Instytut Staszica, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, PRME Chapter Poland, Związek Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”.

Wśród zaplanowanych przez organizatorów paneli dyskusyjnych przewidziano debatę o roli nauki w ESG, znaczeniu mediów w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej działań prośrodowiskowych, a także, otwierającą Kongres, sesję plenarną z udziałem przedstawicieli rządu. Aktualny program ramowy Kongresu dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia:http:// https://esgkongres.pl/

– Wyzwania klimatyczne i związane z nimi oczekiwania wobec przedsiębiorców powodują, że niezbędne jest powołanie platformy dialogu na rzecz ekosystemu ESG. „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” będzie okazją do wspólnej dyskusji w całości poświęconej kwestiom zrównoważonego rozwoju, dla wszystkich zainteresowanych grup – od administracji rządowej, biznesu, organizacji pozarządowych po środowisko naukowe i medialne – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, organizator Kongresu.

Celem Kongresu jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie w tej kwestii rekomendacji dla Polski. Jest on początkiem działania platformy wszechstronnego dialogu. Po wydarzeniu powstanie specjalny raport, zawierający wnioski i rekomendacje, który będzie podstawą do podejmowania dalszej aktywności. Kontynuacją działań Kongresu będą także: cykl warsztatów i webinariów oraz platforma wiedzy na temat ESG, w którą zaangażują się wszyscy liderzy inicjatywy.

Realizacja idei ESG jest odpowiedzią na najważniejsze globalne wyzwania przed którymi stoi ludzkość. Jest także opłacalna biznesowo i zapewnia udział w cywilizacyjnym rozwoju. Niekiedy jednak może być kosztowna, rodzić konflikty interesów, oraz wymagać zmian w sposobie myślenia. Istnieje więc potrzeba stworzenia forum dialogu dla wszystkich organizacji i środowisk zainteresowanych ideą ESG.

– Kongres przyniesie praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców, jak przygotowywać się do nadchodzących zmian. Ważne, by już dziś polskie firmy – także te małe i średnie – rozpoczęły przygotowania do wdrożenia działań w obszarze ESG. Chcemy też przekonać przedsiębiorców, że te zmiany to nie tylko konieczność, ale przede wszystkim szansa dla wielu firm. Działania korzystne społecznie, neutralne środowiskowo, w gospodarce niskoemisyjnej i zero-waste, prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii mogą być atutem naszych przedsiębiorców w wielu konkurencyjnych branżach – podkreśla Damian Kuraś.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.


PARTNERZY HONOROWI: Prezes Rady Ministrów,Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


PARTNERZY MEDIALNI: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa


PARTNERZY MERYTORYCZNI: Fundacja Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

bottom of page