top of page

Młodzi Polacy a wybory konsumenckie

27 kwietnia 2021

W Szkole Głównej Handlowej odbyła się transmitowana on line dyskusja panelowa „Wybory konsumenckie młodych Polaków a patriotyzm gospodarczy”, w trakcie której przedstawiono wyniki i wnioski z badania: „Wpływ tożsamości wspólnotowej i wiedzy ekonomicznej na wybory konsumenckie studentów”. Badanie, które zostało zrealizowane przy udziale NBP pozwoliło wskazać wpływ poczucia wspólnotowości i wiedzy ekonomicznej młodych Polaków na ich postawy konsumenckie i wybory polskich produktów.

W debacie, która odbyła się w formule hybrydowej, wzięli udział: prof. SGH, dr hab. Agnieszka Domańska, Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej SGH, dr Dawid Piekarz z Instytut Staszica i Marcin Rosołowski, specjalista z zakresu komunikacji społecznej . Jej organizatorami byli: Katedra Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej ISM SGH, Instytut Staszica i Narodowy Bank Polski.

W trakcie dyskusji przedstawiono m.in. kryteria, którymi studenci definiują pochodzenie produktów i możliwości promocji tych, które zostały wytworzone przez polską gospodarkę. Młode osoby, co podkreślano tak w dyskusji jak i w raporcie z badań, nabywają postawy konsumenckie, którymi kierują się w kolejnych okresach życia.

Podczas debaty w Szkole Głównej Handlowej wskazano również korzyści jakie polska gospodarka może osiągnąć poprzez kształtowanie nawyku zakupu rodzimych produktów przez osoby wchodzące w okres dorosłości. Kupowanie produktów z kodem 590 niesie za sobą nie tylko nakręcenie koniunktury polskiej gospodarki ale również sprzyja jej konkurencyjności i jakości produktów. Buduję postawę wspólnotowości i łączy Polaków dla których ważne jest budowanie potencjału ekonomicznego kraju.


Debata dostępna jest na: https://www.facebook.com/watch/?v=162740025663887

bottom of page