top of page

Realizm, czyli pesymizm umiarkowany

15 kwietnia 2021

Na Święta Wielkiej Nocy wyszedł pierwszy tegoroczny – podwójny – numer „Arcanów”. Mało optymistyczny, ale bardzo realistyczny. „Świadomość, że dzisiejszy Zachód dotarł do niebezpiecznego momentu w swojej historii, a być może nawet wszedł w fazę wielokrotnie zapowiadanego ‘zmierzchu’, wydaje się coraz powszechniejsza” – przekonuje redakcja we wstępie.


Ten „zmierzch Europy”, przytłumiony nieuzasadnioną butą i pychą polityków, dumnych z budowy „tysiącletniej Europy”, ewoluującej coraz szybciej w stronę superpaństwa, jest szczególnie widoczny z poziomu obserwatora globalnej geopolityki. Niewielki w porównaniu z Azją i Afryką, stary kontynent ma ambicje być światowym trendesetterem, a sam nie potrafi dać sobie rady z własnymi problemami. Kwestia chaosu związanego z zakupem szczepionek przeciw COVID-19 urosła do poziomu symbolu niedowłady zbiurokratyzowanej i zideologizowanej Unii Europejskiej. Unii, która nie potrafi znaleźć recepty na swoje choroby, ale pilnuje, by nikt nie wyłamywał się z coraz bardziej wąsko kreślonych granic „oficjalnej” ideologii.

Tomasz Szczerbina w eseju „Wymieranie narodów Europy” wskazuje na zagrożenie nihilizmem, który urósł do rangi oficjalnej doktryny europejskiego quasi-państwa. Pokazuje jednak światełko w tunelu i podpowiada, gdzie można znaleźć drogę ocalenia i jak budować realną strategię przetrwania. Krzysztof Tyszka-Drozdowski zachęca do sięgnięcia po idee Charlesa Maurrasa, odwołujące się do łacińskich korzeni Europy. Publikuje również fragment przekładu „Przyszłości inteligencji” tegoż Maurrasa.

Z materiałów historycznych warto polecić lekturę artykułu Witolda Kowalskiego dotyczącego zamachu na cara Aleksandra III w 1887 r., w którego przygotowanie zaangażowany był m.in. Bronisław Piłsudski. Joanna Janik przybliżyła z kolei sylwetkę niemal zupełnie zapomnianego, a bardzo ciekawego twórcy emigracyjnego z dalekiej Wenezueli, Beniamina Józefa Jenne. Poeta, który zarabiał na życie w zakładzie jubilerskim, dziś nie jest pamiętany ani w starej, ani w nowej ojczyźnie.

Na okrasę tego wszystkiego – nowe wiersze Wojciecha Wencelai fragmenty powieści „Jezioro Dargin” Wojciecha Chmielewskiego.


„Arcana”, nr 157-158 (1-2/2021).


(asm)

bottom of page