top of page

Ład korporacyjny jest kluczowy dla przyszłości firmy

1 kwietnia 2022

Firma może skutecznie konkurować i rozwijać się na rynku tylko wtedy, gdy cały tworzący ją zespół podziela wartości i kierunek działania przedsiębiorstwa. Organizacje, które budują swój ład korporacyjny w oparciu o tak stworzony system wartości mają zdecydowanie większą szansę na sukces.


Ład korporacyjny w firmie powinien wynikać z uzgodnionego wewnątrz organizacji systemu wartości – ma także znaczenie w budowaniu wiarygodności organizacji, która właśnie poprzez ustalanie i przestrzeganie określonych zasad, prezentuje na zewnątrz swoje wartości. Przedsiębiorstwo jest na tej podstawie oceniane przez swoich interesariuszy, a także przez inwestorów.

Na jakim etapie rozwoju firmy wprowadzać ład korporacyjny? Najlepiej jak najwcześniej – gdy firma jest mniejsza. Dla wielu przedsiębiorców, którzy zbudowali swoje firmy od podstaw, wielkim wyzwaniem jest odejście od mikrozarządzania, czyli kontrolowania każdego obszaru działania  ich biznesu. Rozwój przedsiębiorstwa wymaga oddania części sterów w ręce profesjonalnych pracowników, którzy w działaniach powinni kierować się ładem korporacyjnym przedsiębiorstwa. Zarządzanie poprzez wartości jest ważne w budowaniu elastyczności firmy, łatwiejszego reagowania na zmiany. Kluczowe wartości spajają firmę, zbudowanie wzajemnego zaufania daje pracownikom więcej wolności i usprawnia i uelastycznia procesy.

Istnieją dwie metody określania wartości, na których zbudować można firmowy ład korporacyjny.  Pierwszy to budowa wartości od dołu, w toku dyskusji z pracownikami, jednak w Polsce popularniejsza jest metoda, gdy to właściciel decyduje o wartościach. Takie podejście jest bardziej naturalne dla twórców firm, którzy na początku traktują przedsiębiorstwo jako część swojego życia. Bliższe ideałowi jest jednak określenie misji i wizji organizacji na drodze konsensusu pomiędzy managementem, pracownikami a właścicielami.

Wpisane w dokumentach wartości firmy muszą pokrywać się z rzeczywistością, muszą być podzielane przez ludzi tworzących przedsiębiorstwo, niezależnie, czy będą dotyczyć kwestii środowiskowych czy społecznych. Oba te obszary dotykają pracowników bezpośrednio, jeśli będą oni widzieć, że firma nie traktuje tych zobowiązań poważnie, wpłynie to negatywnie na organizację. Z drugiej strony skupienie się wokół wartości ważnych dla zespołu sprawia, że firma może czerpać z potencjału identyfikacji pracowników z jej działalnością.

Warto, by przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą w jaki sposób określić najważniejsze wartości dla firmy sięgali po wiedzę ekspertów i inspirowali się przykładami z rynku.

Według specjalistów wśród przedsiębiorców następuje odwrót od pojęcia misji czy wizji jako pustych słów. Coraz częściej zastępuje je określanie kluczowych działań, co ma być bardziej efektywne w wymiarze operacyjnym.

Uzgodnione zasady muszą wynikać z warunków biznesowych, nie mogą być martwym zapisem . Cynizm organizacyjny – sytuacja, gdy organizacja nie postępuje według zasad, które rzekomo wyznaje, może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

Warto pamiętać, że firmy które nie wdrożą ładu korporacyjnego mogą stracić szansę nie tylko na dalszy rozwój, ale być może także na przetrwanie. Od pracowników nie kupujemy ich czasu pracy, ale ich wkład – skuteczność i zaangażowanie. Tylko dzięki ich zaangażowaniu firma może się rozwijać. Do tego kluczowe są odpowiednie zasady działania organizacji, czyli ład korporacyjny.


Damian Kuraś

Dyrektor Instytutu ESG Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego


Foto: Pixabay.com

bottom of page