top of page

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos powinno nastąpić wcześniej

20 lipca 2020

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Decyzję uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań koncernu, m.in. sprzedaży 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci. W Polskim Radiu 24 dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica analizując zmiany stwierdził: Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos powinno nastąpić dużo wcześniej, przed wejściem Polski do UE.

– Trzeba pamiętać, że taką fuzję większość krajów zrobiła już dawno. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Orlenowi udało się bardzo rozwinąć, Lotos z kolei zbudował wprawdzie nowoczesną rafinerię, ale nie jest w stanie z niej wielu produktów wytworzyć – zauważył Dawid Piekarz.

Wiceperezes Instytutu Staszica mówił również o podpisaniu przez PKN Orlen listu intencyjnego ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. – To jest ostatni moment na budowę koncernu tak zbudowanego, który łączy ze sobą paliwa ropopochodne, petrochemię, energię elektryczną i gaz ziemny. Orlen wszedł na ścieżkę między recesją a zielonym ładem. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w czasach spowolnienia gospodarczego mamy rewolucję energetyczną.


Więcej:https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2552150,Decyzja-powinna-zapasc-juz-dawno-Dr-Dawid-Piekarz-o-fuzji-Orlenu-z-Lotosem

bottom of page