top of page

Debata na temat opłaty reprograficznej i wsparciu artystów

21 lipca 2021

Uczestnicy debaty zorganizowanej przez redakcje 300Gospodarka i 300Polityka zastanawiali się nad konsekwencjami projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Projektowane przepisy przewidują opłatę reprograficzną, doliczaną m.in. do tabletów, dekoderów, czy laptopów. Środki miałyby wspierać artystów i rekompensować im straty, które ponieśli w konsekwencji korzystania przez odbiorców z tzw. dozwolonego użytku prywatnego (np. nieodpłatne udostępnianie rodzinie lub znajomym korzystania z własnego egzemplarza dzieła).

O tym jak 4-proc. opłata reprograficzna wpłynie na polskich przedsiębiorców sprzedających urządzenia elektroniczne, a także czy proponowana konstrukcja jest właściwa, dyskutowano podczas debaty z udziałem: Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, dr Dawida Piekarza, wiceprezesa Instytutu Staszica, Jakuba Bińkowskiego, członka zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Teresy Wierzbowskiej, prezesa Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan, Michała Kanownika, prezesa Związku Cyfrowa Polska, dr Rafała Sikorskiego, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Szukajmy takich rozwiązań, które będą odpowiadały pod względem prawnym, społecznym i technologicznym naszym sposobom korzystania z wytworów kultury. Nie powinniśmy szukać rozwiązań w latach 60. ubiegłego wieku – są już przestarzałe i nieadekwatne do dzisiejszych problemów – mówił o potencjalnych rozwiązaniach dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.


Relacja z debaty na portalu 300gospodarka.pl: https://300gospodarka.pl/tylko-w-300gospodarce/oplata-reprograficzna


Foto: Pixabay.com

bottom of page