top of page

Konferencja: Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

6 lipca 2022

Instytut ESG zorganizował konferencję nt. wyzwań czekających przedsiębiorców i szans na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskutowano również o dywersyfikacji źródeł energii oraz finansowaniu transformacji przemysłowej.

W drugiej sesji panelowej konferencji: „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” uczestniczył dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica. Jej tematy koncentrowały się na bezpieczeństwie energetycznym i dywersyfikacji źródeł energii. Głos w dyskusji zabrali obok wiceprezesa IS m.in. Dominik Wadecki, wiceprezes Energa; Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny EDF SA; Piotr Gepert, Pracodawcy RP oraz Agnieszka Skorupińska z kancelarii CMS.


Więcej: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/serwis-informacyjny-pgz/item/5451-na-nowo-musimy-zdefiniowa%C4%87-plany-i-kroki-milowe,-kt%C3%B3re-nale%C5%BCy-podj%C4%85%C4%87-dla-dobra-naszej-planety.html


Foto: pixabay.com

bottom of page