top of page

Prof. Agnieszka Domańska prezesem polskiego oddziału PRME

14 listopada 2020

Principles for Responsible Management Education (PRME) jest światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów, powstałym z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych. Działa od 13 lat, również w Polsce. Nowo utworzony Polish Chapter Principles for Responsible Management w skład którego wchodzą wybitni polscy naukowcy – przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy z różnych uczelni wybrał prezesa. Jest nim dr hab. prof. SGH Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica.

PRME to światowe forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów. Organizacja powstała z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych. Działa pod egidą United Nations Global Compact tj. największej na świecie inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Więcej: https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=komunikaty/prof-agnieszka-domanska-prezesem-polskiego-oddzialu-prme

bottom of page