top of page

Stanowisko Instytutu Staszica w związku z projektem podniesienia stawek akcyzy na wyroby alkoholowe

25 listopada 2021

W przyszłym roku będziemy obchodzić czterdziestą rocznicę przyjęcia przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości – aktu stanu wojennego, który miał pomóc w walce z plagą pijaństwa. Ta ustawa nadal, w diametralnie innych warunkach ustrojowych i społecznych, stanowi podstawę polityki alkoholowej państwa – i jest wygodnym wyjaśnieniem dla decyzji utrzymujących preferencyjne podejście do określonych rodzajów alkoholu. Duch ustawy Wojciecha Jaruzelskiego pozostaje widoczny w modelu „kroczącej akcyzy”, zawartym w procedowanej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Dla piwa są to kroczki małe, dla polskiej wódki – bardzo duże – czytamy w Stanowisku Instytutu Staszica w związku z projektem podniesienia stawek akcyzy na wyroby alkoholowe.


Pełna treść stanowiska:http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2021/11/Stanowisko-Instytutu-Staszica-w-zwi%C4%85zku-z-projektem-podniesienia-stawek-akcyzy-na-wyroby-alkoholowe.pdf

bottom of page