top of page

Szczyt COP26 a ceny energii

12 listopada 2021

Szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow powoli dobiega  końca. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach zdania co do jego efektów są i będą mocno rozbieżne. Jedni uważają, że „akty strzeliste” w postaci deklaracji definitywnego odejścia od wydobycia węgla do końca lat „czterdziestych” przez większość krajów na świecie, to wielki sukces. Inni będą mieli w pamięci ponad 400 prywatnych odrzutowców, którymi przylecieli na obrady uczestnicy Szczytu, czy skądinąd ważną deklarację premiera Indii – trzeciej gospodarki świata – że ten subkontynent stanie się zeroemisyjną gospodarką dopiero (a może właśnie już ?) w 2070 roku, kiedy to premier Narendra Modi obchodziłby 120 urodziny… – pisze Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica w najnowszym komentarzu dla energetyka24.com.


Więcej: https://www.energetyka24.com/atom/szczyt-klimatyczny-a-rosnace-ceny-energii-na-swiecie


Foto: pixabay.com

bottom of page