top of page

Zmiana w zarządzie Instytutu Staszica

24 listopada 2022

W listopadzie br. nastąpiła zmiana w zarządzie Instytutu Staszica. Dotychczasowy wiceprezes, dr Dawid Piekarz, ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury, po wieloletniej współpracy z Instytutem złożył rezygnację w związku z nowymi wyzwaniami zawodowymi. Z kolei stanowisko wiceprezesa IS objął Piotr Trąbiński, specjalista o bogatym doświadczeniu w zakresie ekonomii i finansów.

– Bardzo dziękuję za długi czas owocnej współpracy, dzięki której udało się zrealizować wiele eksperckich projektów. Głos Instytutu Staszica w kwestiach o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i legislacji jest słyszalny i, co ważniejsze, wysłuchiwany przez decydentów. Udało się nam stworzyć zgraną drużynę – nie mam wątpliwości, że będzie ona nadal skutecznie działać na rzecz promowania ważnych rozwiązań – mówi dr Dawid Piekarz.

Piotr Trąbiński, który objął stanowisko wiceprezesa Instytutu Staszica, jest prawnikiem i inżynierem. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Engineering and Applied Science w dziedzinie nauk komputerowych i cyberbezpieczeństwa na George Washington University, jak również the Institute of World Politics w Waszyngtonie w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, które zdobył pracując przez ponad 7 lat w międzynarodowych korporacjach finansowych (Allied Irish Bank oraz Santander Bank). Ponadto przez ponad 6 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w którym kolejno pełnił funkcję Doradcy, a następnie Zastępcy Dyrektora Wykonawczego, oraz Dyrektora Wykonawczego, reprezentującego 9 państw w Radzie Wykonawczej Funduszu. Piotr Trąbiński to także autor licznych publikacji oraz książek w dziedzinie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, aktywów cyfrowych i pieniądza cyfrowego tudzież makroekonomii.

bottom of page