top of page

Wyniki Konkursu „Stąd Jestem”

3 listopada 2023


Pochodzenie, postawa przodków, ich doświadczenia życiowe, mają wpływ na postawy i wybory poszczególnych osób. Wychowanie i przekaz rodzinny, są kluczowe dla budowy wspólnoty narodowej. Właśnie dlatego Fundacja Instytutu Staszica wraz z Partnerami postanowiła zorganizować konkurs „Stąd Jestem” zachęcający Polki i Polaków do poszukiwania źródeł swojej tożsamości. Poznaliśmy jego leaureatów.


I MIEJSCE

Pan Stanisław Wawrzyszkiewicz, za pracę pt. „Józek”


II MIEJSCE

Pan Jan Boned Zys, za pracę pt. „Stąd jestem!”


III MIEJSCE (Ex aequo)

Pani Martyna Banaszak, za pracę pt. „Obce dzieci. Zawodowa rodzina zastępcza od środka”

Pani Dorota Dąbrowska-Dantzer, za pracę pt. „Ogród wspomnień mojej Babci, Dorothy Dantzer”

Pan Dominik Nogala, za pracę pt. „Tereska”

Pani Anna Rutkowska, za pracę pt. „Stąd jestem”

Pan Carlos Boned Zys, za pracę pt. „Stąd jestem!”

Pan Michał Knopik, za pracę pt. „O Zofii i Tadeuszu, czyli o moich korzeniach”

Pan Konrad Zaleski, za pracę pt. „Józef Bazan – mój pradziadek”


POZAKONKURSOWE WYRÓŻNIENIE JURY INSTYTUTU STASZICA

Pan Eryk Błaszak, za pracę pt. „Józefa Błaszaka świadectwo”


POZAKONKURSOWE WYRÓŻNIENIE PREZES INSTYTUTU STASZICA

Pani Maria Wilgus, za pracę pt. „Wspomnienie o Eugeniuszu Wróblu”


Więcej: https://stadjestem.pl/wyniki-konkursu/


Konkurs  dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego

bottom of page