top of page

Wysoka jakość i polskie pochodzenie, czyli Godło „Teraz Polska”

3 listopada 2023

Rozmowa z Michałem Lipińskim, Dyrektorem Konkursu „Teraz Polska”


Najnowsze badanie pokazało, że Godło „Teraz Polska” cieszy się rekordową, wyższą niż w poprzednich latach rozpoznawalnością? Co jest Pana zdaniem powodem tej zmiany?


Od wielu lat Godło „Teraz Polska” należy do najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat jego znajomość w badaniach ankietowych deklarowało między 70-80% respondentów. W tegorocznym badaniu znajomość Godła zadeklarowało rekordowe 87,3% badanych. Według mnie przyczyn tak wysokiej rozpoznawalności znaku „Teraz Polska” jest kilka. Pierwsza i najbardziej oczywista to fakt, że symbol ten funkcjonuje na polskim rynku nieprzerwanie od ponad 30 lat. Przez te lata Fundacja koncentrowała się na tworzeniu marki znaku „Teraz Polska” jako symbolu, który firmuje wysokiej jakości produkty i usługi wytwarzane w Polsce. Nasze działania promocyjne miały i mają przede wszystkim na celu upowszechnianie Godła „Teraz Polska” oraz wyjaśniania korzyści wynikających z kupowania polskich produktów.


A skoro mowa o świadomym wyborze produktów i usług produkowanych w naszym kraju, czyli o tym co w ekonomii nazywamy patriotyzmem konsumenckim…


W ostatnich latach obserwujemy, że coraz więcej konsumentów zwraca uwagę właśnie na kraj pochodzenia produktu oraz wie, dlaczego lepiej zdecydować się na zakup rodzimego produktu niż jego zagranicznego odpowiednika. Ten fakt dostrzegają również przedsiębiorcy. Wielu z nich zdecydowało się na tworzenie własnych marek w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał. Oczywiście konsumenci oprócz polskiego pochodzenia poszukują także w produktach i usługach odpowiednio wysokiej jakości. A Godło „Teraz Polska” symbolizuje te dwie kwestie – wysoką jakość, potwierdzoną przez niezależnych ekspertów i polskie pochodzenie. W tym również możemy upatrywać rosnącej rozpoznawalności znaku „Teraz Polska”.


Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że na przestrzeni ponad 30 lat trwania Konkursu „Teraz Polska” prawo do korzystania ze znaku otrzymało ponad 850 firm. Zawsze powtarzam, że na sukces znaku „Teraz Polska” nie pracuje wyłącznie Fundacja, która jest jego administratorem. Markę „Teraz Polska” budują przede wszystkim Laureaci Konkursu, którzy korzystają ze znaku na opakowaniach nagrodzonych produktów, w kampaniach reklamowych, czy działaniach wizerunkowych. A ponieważ znak „Teraz Polska” budzi zaufanie klientów, okazuje się być dla przedsiębiorców skutecznym narzędziem promocyjnym, wzmacniającym sprzedaż nagrodzonych produktów i usług.


Mówiąc o postrzeganiu znaku „Teraz Polska” nie możemy oczywiście zapomnieć o mediach. Bez współpracy i wsparcia programu „Teraz Polska” ze strony wielu redakcji, które od lat informują o Konkursie „Teraz Polska” i jego rozstrzygnięciach, prezentują nagrodzone produkty i usługi, relacjonują naszą coroczną Galę, nie moglibyśmy dzisiaj mówić o rozpoznawalności na poziomie ponad 87%.


Jakie firmy najbardziej zainteresowane są zdobyciem Godła? Rynkowi liderzy, czy małe i średnie przedsiębiorstwa? Czy i tu na przestrzeni lat widać jakąś zmianę?


W zasadzie od początku Konkursu „Teraz Polska” większość uczestników stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie powinno to dziwić, ponieważ właśnie takie firmy w największym stopniu mogą odczuć korzyści, które oferujemy Laureatom. Gdy analizujemy listę uczestników, a później zwycięzców, to co roku dominują na niej firmy zatrudniające do 250 osób. Wśród Laureatów mamy wiele małych rodzinnych firm, które działają na lokalnych rynkach, ewentualnie oferują specjalistyczne produkty lub usługi dla stosunkowo wąskiej grupy odbiorców. Oczywiście są też liderzy, którzy z powodzeniem funkcjonują zarówno w Polsce jak i zagranicą. Potwierdzeniem tych słów są chociażby takie firmy jak Pruszyński Sp. z o.o – potentat w produkcji stalowych pokryć dachowych i elewacyjnych, czy firma FAKRO, drugi największy producent okien dachowych na świecie.


Mówiąc o firmach biorących udział w Konkursie „Teraz Polska” zawsze staram się zwracać uwagę na ważną kwestię związaną z procedurą wyłaniania zwycięzców. Głównym kryterium stosowanym przy ocenie zgłoszeń jest jakość i nowoczesność produktu lub usługi. Pytamy również o kwestie związane np. ze wskaźnikiem reklamacji, z zadowoleniem klientów, czy o dotychczasowe sposoby promocji, ale wszystkie pytania dotyczą zgłaszanych produktów i usług. W ankiecie konkursowej nie ma pytań związanych z funkcjonowaniem firmy. Jest tak dlatego, że w Konkursie „Teraz Polska” nie oceniamy firm a jedynie zgłaszane przez te firmy produkty i usługi. A ponieważ głównym kryterium oceny i wyboru laureatów jest jakość, to szansę na sukces w konkursie mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy skali działania.


Czy już można zgłaszać się do kolejnej edycji Konkursu „Teraz Polska”?


W tej chwili trwa przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu „Teraz Polska”. Wnioski konkursowe można składać do 31 stycznia 2024 roku, a laureatów kolejnej edycji poznamy na początku czerwca 2024 roku.


Zapraszam do udziału w Konkursie polskie firmy, które oferują produkty lub usługi wysokiej jakości i chciałyby skorzystać z pakietu promocyjnego, który Fundacja oferuje Laureatom Konkursu. Raz jeszcze podkreślę, że nie ma znaczenia, czy firma zatrudnia kilka czy kilkaset osób, ponieważ wielkość firmy nie jest kryterium oceny w Konkursie oraz wyboru Laureatów. Szczegóły dotyczące warunków udziału w Konkursie „Teraz Polska” można znaleźć na stronie www.konkursterazpolska.pl lub uzyskać bezpośrednio w Fundacji kontaktując się z nami mailowo: konkurs@terazpolska.pl


Wśród inicjatyw Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, które intensywnie się rozwijają, jest nagroda Promotor Polski? Ile osób dotąd uhonorowano tym tytułem i kto może rekomendować do tego wyróżnienia?


Wizerunek Polski tworzą nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także - a może przede wszystkim - ludzie. Uważamy, że warto przybliżać sylwetki tych osób, które poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju, promocji i umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. To właśnie do osób, których osiągnięcia na polu społecznym, naukowym, kulturalnym czy sportowym budują wizerunek naszej marki narodowej trafia Wyróżnienie „Promotor Polski”. Przyznajemy je od 2017 roku. Do tej pory nagrodziliśmy 80 osób. Wręczamy je w kilku regionach, m.in. na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, Kujawach, Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Ustanawiając to wyróżnienie zależało nam na tym, aby trafiało ono również do osób, które odznaczają się aktywnością lokalną, działają na rzecz swoich „Małych Ojczyzn”. Zdawaliśmy sobie sprawę, że z Warszawy, w której na co dzień żyjemy nie zawsze będziemy mogli dostrzec takich ludzi. Stąd pomysł, aby zaprosić do współpracy Urzędy Marszałkowskie, organizatorów dużych kongresów gospodarczych, jak chociażby odbywający się co roku w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy czy toruński Kongres Welconomy oraz lokalne organizacje gospodarcze, kulturalne i sportowe. Ci partnerzy rekomendują wyróżniające się osoby ze swojego regionu.


Osoby wyróżnione tytułem „Promotor Polski” stają się również kandydatami do przyznawanej raz w roku nagrody „Wybitny Polak”. Trafia ona do osób, które w sposób wyjątkowy promują Polskę na całym świecie. Laureatów tej nagrody wyłania Kapituła „Teraz Polska” spośród osób wskazanych przez organizacje polonijne, które w wielu krajach przeprowadzają konkurs „Wybitny Polak” oraz osób wyróżnionych tytułem „Promotor Polski”.


Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Marcin Rosołowski

bottom of page