top of page

Czy zamyka się okienko dla polskiego atomu?

5 lutego 2021

Na portalu energetyka24.com opublikowany został artykuł dr Dawida Piekarza, w którym porusza temat polskiego atomu. Wiceprezesa Instytutu Staszica zwraca uwagę, że kluczowy dla projektu może być czas ogłoszenia decyzji przez rząd. Przywołuje również raport niemieckich Zielonych dotyczący zagrożeń wynikających z budowy elektrowni atomowej.


Nie ma sensu wgłębiać się w mało naukowe prognozy wspomnianego raportu. Jego autorzy nie mają kompetencji, aby się taką dziedziną zajmować, trudno też na serio traktować apokaliptyczne wizje awarii, będącej połączeniem Fukushimy z Czarnobylem. Zarówno dzisiejsza technologia budowania tego typu obiektów, jak i uwarunkowania geograficzne (nie mamy trzęsień ziemi ani tsunami) nie uprawdopodobniają takiego wariantu. Poza tym zarówno same Niemcy, jak i ich sąsiedzi korzystają z tego typu energetyki i nie wywołuje to problemów ani sprzeciwów. Dlatego znacznie ciekawsze będzie spojrzenie na ten dokument jako czynnik rozgrywki niemieckiej i unijnej administracji o kształt polskiej energetyki – zauważ Dawid Piekarz.

– Co prawda wreszcie doczekaliśmy się rządowej strategii energetycznej do 2040 roku, zakładającej energetykę jądrową jako istotny składnik systemu energetycznego i transformacji, niemniej pięć lat rządów PiS zostało w tym obszarze zmarnowanych, zaś otoczenie polityczne i regulacyjne dla atomu pogarsza się. Słowem, zamykają się pewne możliwości i kluczowe jest działanie szybkie, póki to jeszcze możliwe – dodaje.


Cały tekst na: https://www.energetyka24.com/czy-zamyka-sie-okienko-dla-polskiego-atomu-komentarz


Foto: pixabay.com

bottom of page