top of page

Konkurs „Teraz Polska” – efektywna promocja w lepszych i gorszych czasach

5 lutego 2021

Rozmowa z Michałem Lipińskim, dyrektorem Konkursu „Teraz Polska”

Gala jubileuszowej, XXX edycji Konkursu „Teraz Polska” latem ubiegłego roku przebiegła nietypowo, zważywszy na pandemiczne warunki. Niestety, najbliższe miesiące również upłyną pod znakiem ograniczeń, siłą rzeczy uderzających w polski biznes. Jakie znaczenie ma obecnie, w trudnym czasie, promocja polskich marek?


Kiedy w ubiegłym roku przyjmowaliśmy zgłoszenia do jubileuszowej 30. edycji Konkursu „Teraz Polska” nie przypuszczaliśmy, że jej zakończenie odbędzie się w zupełnie odmiennych realiach niż do tej pory. Pomimo trudności wynikających z wprowadzonego lockdownu, komisjom ekspertów udało się ocenić wszystkie produkty i usługi, a Kapituła – obradując po raz pierwszy w historii konkursu on-line – wybrała Laureatów. Wręczenie nagród również odbyło się inaczej niż do tej pory, co nie oznacza, że mniej prestiżowo. Zamiast corocznej Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie przeprowadziliśmy uroczystość w Pałacu Prezydenckim korzystając z pomocy i uprzejmości Patrona Honorowego Konkursu – Prezydenta RP.

Nie ukrywam, że zastanawialiśmy się także nad przełożeniem tej uroczystości na późniejszy okres, ale po pierwsze nie było pewności, że za kilka miesięcy sytuacja ulegnie poprawie, a po drugie doszliśmy do wniosku, że właśnie w tych niełatwych czasach firmy potrzebują odpowiedniej promocji. Od blisko 30 lat znak „Teraz Polska” wskazuje konsumentom polskie produkty i usługi, które odznaczają się wysoką jakością. Świadome wybieranie rodzimej oferty jest przejawem patriotyzmu i powoduje, że to nasze firmy zarabiają. I w tym kontekście znak „Teraz Polska” jest efektywnym narzędziem promocyjnym zarówno w dobrych jak i gorszych czasach.


Nowy rok – to nowa edycja Konkursu. Czy jeszcze można się zgłaszać? I jak się dowiedzieć o szczegóły?

Wszystkie firmy zainteresowane uzyskaniem Godła „Teraz Polska” mogą jeszcze przystąpić do tegorocznej edycji Konkursu. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 12 lutego br. Rejestracji można dokonać na stronie http://www.terazpolskafirma.pl. W pierwszej kolejności należy wypełnić ankietę rejestracyjną, która znajduje się na stronie. Następnie odsyłamy do firmy ankietę weryfikacyjną, w oparciu o którą do 12 lutego br. należy przygotować dokumentację konkursową, będącą następnie podstawą do przeprowadzenia oceny eksperckiej.

Czy znak „Teraz Polska” na produkcie faktycznie ma siłę przekonywania i jest dla konsumentów potwierdzeniem wysokiej jakości?

Dla Polaków Godło „Teraz Polska” to przede wszystkim symbol wysokiej jakości produktów i usług. Znak jest rozpoznawany przez ponad 72% respondentów. Ponadto potwierdza on polskie pochodzenie, a jak pokazują ostatnie badania, zakup krajowych towarów jest oznaką współczesnego patriotyzmu.

Rozpoznawalność to jedno, a kojarzenie znaku z wysoką jakością to drugie. Ale i tutaj mamy powody do satysfakcji. Ponad 75 proc. respondentów uważa, że Godło „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług, a także – co warte podkreślenia – zachęca ich do zakupu. W kontekście coraz większej wagi, jaką Polacy przykładają do jakości produktów, wniosek jest prosty: biało-czerwone logo jest dla większości z nas gwarancją, że kupujemy nie tylko produkt polski, ale dobry produkt polski.

Dlatego poprzez wygraną w Konkursie firmy otrzymują możliwość wyróżnienia swoich produktów lub usług i podkreślenia ich jakości oraz krajowego pochodzenia.


Wielu konkursom i rankingom zarzuca się, że są one nieprzejrzyste, że można sobie po prostu kupić miejsce w gronie laureatów. Jak wyglądają mechanizmy Konkursu „Teraz Polska”, gwarantujące, że laury zdobędą tylko ci naprawdę na nie zasługujący?

W Konkursie „Teraz Polska” Laureaci są wybierani przez Kapitułę Konkursu na podstawie ocen dokonanych przez niezależnych ekspertów, reprezentujących instytuty badawcze i uczelnie. To właśnie rzetelna ocena dokonana przez specjalistów, reprezentujących konkretną branżę gwarantuje, że znak „Teraz Polska” może być używany wyłącznie przez firmy oferujące wysokiej jakości produkty i usługi. Co warte podkreślenia, przyjęcie jakości jako głównego kryterium oceny daje szansę na zwycięstwo zarówno małym, rodzinnym firmom, jak i dużym przedsiębiorstwom.  Procedury konkursowe są przejrzyste. Każdy przed podjęciem decyzji zapoznaje się z regulaminem i warunkami udziału.

Nagrody „Teraz Polska” nie można kupić, chociaż każdy z uczestników Konkursu ponosi koszt związany z udziałem w Konkursie. Ale opłata ta służy pokryciu kosztów oceny eksperckiej i nie warunkuje otrzymania nagrody. Oczywiście Laureaci nie ponoszą już żadnych dodatkowych kosztów i otrzymują prawo do bezpłatnego wykorzystywania logo „Teraz Polska”. Ponadto korzystają z pakietu promocyjnego, w skład którego wchodzi m.in. prezentacja podczas gali finałowej, promocja w wydawnictwach Fundacji, udział w kampaniach reklamowych i członkostwo w Klubie „Teraz Polska”.


Konkurs „Teraz Polska” to sztandarowy, ale nie jedyny projekt Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Co jeszcze planujecie w tym roku?

Poza Konkursem „Teraz Polska” Fundacja organizuje również Konkurs „Wybitny Polak” dla środowisk polonijnych. Nagradzani są Polacy i Polonusi, którzy poprzez swoje dokonania i sukcesy na obczyźnie promują nasz kraj na całym świecie. Niestety pandemia i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu uniemożliwiają nam w tej chwili wyjazdy zagraniczne i nagradzanie naszych rodaków. Mam jednak nadzieję, że już wkrótce te wszystkie ograniczenia ustąpią. Tymczasem w kraju wyłaniamy i promujemy tytułem Promotora Polski osoby, których działalność jest związana z danym regionem Polski i przyczynia się do jego rozwoju.  W tym celu podjęliśmy współpracę z organizatorami regionalnych kongresów i wydarzeń gospodarczych, takich jak  Welconomy w Toruniu czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Wykorzystując potencjał intelektualny ekspertów, naukowców, przedsiębiorców oraz przyjaciół Fundacji organizujemy również konferencje, a teraz webinaria, podczas których dyskutujemy o kluczowych kwestiach dla naszej gospodarki, nauki, społeczeństwa, kultury, sportu . Niedawno, bo 21 stycznia odbyło się webinarium dotyczące roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań zarówno społeczeństwa jak i biznesu. W jego trakcie dyskutowano np. o szansach dla polskiej gospodarki, wynikających ze współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami a naukowcami.

Od 9 lat wydajemy również „Magazyn Teraz Polska” ( drukiem oraz poprzez serwis internetowy – www.magazynterazpolska.pl). Jest to magazyn pożytecznych treści, w którym można znaleźć artykuły o społeczeństwie, nauce, przedsiębiorczości, kulturze i sztuce, przybliżamy sylwetki wybitnych Polaków, publikujemy analizy i opinie intelektualistów oraz ekspertów, a także przedstawiamy poczynania – w tym oczywiście spektakularne sukcesy – laureatów Konkursu „Teraz Polska”.


Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Radosław Konieczny


Foto: Kamil Broszko

bottom of page