top of page

Raport IS: Współpraca nauki z biznesem w perspektywie ekosystemu polskich start-upów i parków technologicznych

24 lutego 2021

Opracowanie autorstwa dr hab., prof. SGH Agnieszki Domańskiej, prezes Instytutu Staszica i mgr Hanny Rachoń uwzględnia wpływ COVID-19 na rozwój i perspektywy dla współpracy nauki z biznesem. Prezentuje w sposób uporządkowany problematykę takiej współpracy ze wskazaniem możliwości, obszarów, form i spodziewanych efektów. Wskazuje także główne bariery dla takiej kooperacji, które są przyczyną słabych wyników Polski w zakresie komercjalizacji wiedzy na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Autorki zanalizowały działalność polskich start-upów. W zakresie otoczenia biznesowego skupiono się na parkach technologicznych, których zadaniem jest właśnie kreowanie odpowiednich warunków dla kooperacji nauka-biznes w Polsce.


Raport dostępny jest: http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2021/02/Raport-Instytutu-Staszica_Wsp%C3%B3%C5%82praca-nauki-z-biznesem-w-perspektywie-ekosystemu-polskich-start-up%C3%B3w-i-park%C3%B3w-technologicznych.pdf


Foto: pixabay.com

bottom of page