top of page

Dr Piotr Łuczuk: Cyberwojna już się toczy. Co nam grozi?

25 lutego 2022

Od dłuższego czasu prowadzona jest wojna hybrydowa przeciwko Polsce. Chodzi w niej o wywoływanie chaosu, podburzanie opinii publicznej i eskalowanie napięć i podziałów w społeczeństwie – zwraca uwagę dr Piotr Łuczuk, ekspert Instytutu Staszica ds. cyberbezpieczeństwa, w artykule dla portalu rp.pl.

– „Jak mówić o wojnie nie mówiąc o wojnie? Zjawisko to obserwujemy od wielu lat. Politycy, a przede wszystkim dziennikarze, jak ognia unikają tego słowa na „w”. Zamiast niego w użyciu jest cała masa zamienników takich jak: konflikt zbrojny, konflikt, starcie, incydent, interwencja zbrojna i tak dalej… Swego rodzaju wyjątek od tej niepisanej reguły stanowi wojna informacyjna i wszystko, co się pod tym pojęciem kryje. Zjawiskiem szczególnie niepokojącym jest natomiast wykorzystywanie w doktrynie wojny informacyjnej potencjału mediów (w tym mediów społecznościowych, a także poszczególnych redakcji i ich dziennikarzy) w machinie dezinformacji, siania paniki i potęgowania chaosu” – pisze w najnowszym artykule ekspert Instytutu Staszica, związany z Katedrą Internetu i Komunikacji Cyfrowej UKSW w Warszawie.


Więcej na portalu: https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art35753041-cyberwojna-juz-sie-toczy-co-nam-grozi


Foto: pixabay.com

bottom of page