top of page

Rozwój zrównoważony i rozsądny

3 lutego 2022

Wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju jest w dzisiejszym świecie koniecznością. Ale bynajmniej nie z tych smutnych, tylko pełnych szans – zaczynając od rynku pracy i kwestii społecznych, poprzez edukację i gospodarkę, a na ochronie środowiska kończąc. Kluczowe jest jednak, by ta równowaga uwzględniała polskie potrzeby i interesy. To najważniejsza (choć nie jedyna) konkluzja I Kongresu ESG, który w końcu stycznia br. zorganizowała w Warszawie Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.


„I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” to pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup –przedstawicieli rządu, biznesu, organizacji pozarządowych, naukowców i ludzi mediów. Celem wydarzenia było rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie rekomendacji dla Polski w tym zakresie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów.

Environmental, Social, Corporate Governance (w skrócie ESG) to koncepcja oparta na trzech filarach: ekologii, społeczeństwu i gospodarce. Przed tym globalnym trendem nie ma już odwrotu, bo tylko w ten sposób zadbamy o lepsze jutro dla przyszłych pokoleń. Musimy podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju regulacji ESG. To odpowiedzialność za środowisko naturalne – a tym samym za to, jaki świat zostawiamy przyszłym pokoleniom. A także odpowiedzialność za społeczeństwo równych szans i wspólnych wartości, szanujące różnorodność, zapewniające dobre i stabilne warunki pracy dla wszystkich. Pod tymi wartościami mogą podpisać się wszyscy, od lewa do prawa.

ESG powinno być punktem wyjścia do nauki tej odpowiedzialności i jej promowania w bezpośrednim otoczeniu. Tylko wspólnie możemy podjąć działania, które zatrzymają proces degradacji środowiska naturalnego i które uświadomią nam wszystkim, że to, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki, leży w naszych rękach. Dlatego tak ważne jest budowanie prawdziwej wspólnoty, bogatej różnorodnością oraz zdolnej do skutecznej odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne.

Działania mieszczące się w ramach strategii ESG muszą brać pod uwagę tożsamość i tradycję społeczną. Skoro stawiamy na różnorodność w życiu społecznym i zawodowym, nie możemy narzucać wszystkim krajom odgórnie jednego słusznego modelu polityki ESG. Teraz jest moment, by Polska wypracowała własne podejście do kluczowych wyzwań, uwzględniające specyfikę naszego społeczeństwa i naszej gospodarki. Mamy możliwość wpływania nie tylko na krajowe standardy, lecz także na europejskie regulacje – korzystajmy zatem z tej możliwości! Uczestnicy styczniowego Kongresu byli zgodni: trzeba być aktywnym. Szkoda stracić szansę na polski wkład w ważne rozwiązania.

Nie możemy powtórzyć błędów popełnionych w związku z polityką klimatyczną. Zamiast podjąć wyzwania, przez wiele lat zamykano w Polsce oczy, zgodnie z tradycyjną a błędną doktryną „jakoś to będzie”. Teraz zostało narzekanie, że musimy gonić odjeżdżający pociąg. Do pociągu ESG możemy wsiąść o czasie, zająć dobre miejsca i, co ważniejsze, mieć wpływ na komfort podróży! Byle nie czynić z tego wyzwania kolejnej osi politycznego podziału, bowiem akurat ESG może połączyć różne środowiska i nauczyć tak potrzebnego nam wszystkim kompromisu dla dobrej przyszłości.

Organizatorem „I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerem Inicjatywy ESG był PKN Orlen, a partnerem strategicznym była Żabka Polska. Partnerami merytorycznymi byli m.in.PGE Polska Grupa Energetyczna i Bank Ochrony Środowiska, a partnerami: Diaverum, Grupa LUX MED, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami wspierającymi byli m.in. Amazon i Huawei.


Urszula Jóźwiak

Prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

bottom of page