top of page

Samorządy solidarne z Ukrainą – apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów

25 lutego 2022

Na prośbę Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zamieszczamy apel skierowany do polskich i europejskich samorządów o solidarność z Ukrainą.

„W imieniu samorządów zrzeszonych w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w dniu brutalnej napaści na Ukrainę na rozkaz prezydenta Władimira Putina stanowczo potępiamy barbarzyńską napaść na naszego suwerennego sąsiada i bezprawne działania gwałcące prawo międzynarodowe i pokój w Europie na skalę największą od czasu II wojny światowej. Jest to wojna imperialnej Rosji z cywilizacją demokratycznego Zachodu i o jego granice w Europie, w dalszej kolejności bezpośrednio zagrożonego militarnym szantażem i dyktatem. Wobec tego aktu rosyjskiej agresji Unia Europejska i NATO muszą wykazać wielką solidarność, a my konkretne wsparcie samorządów polskich.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP jest największą ogólnopolską organizacją samorządu terytorialnego w Polsce zrzeszającą w prawie 20 związkach i stowarzyszeniach 1000 gmin, powiatów i województw.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP wzywa wszystkie polskie samorządy do solidarności z Ukrainą i jej samorządami, w pierwszej kolejności poprzez natychmiastowe nawiązanie kontaktów telefonicznych, mailowych ze swoimi miastami bliźniaczymi i partnerskimi na Ukrainie i przesłanie wyrazów wsparcia i solidarności oraz organizację pomocy humanitarnej. Prosimy także o włączenie do pomocy społeczności lokalnych i organizację zbiórek społecznych.  Wszystkie samorządy, które do tej pory nie prowadziły takiej współpracy zachęcamy do jej nawiązania, także dzięki pomocy obywateli ukraińskich mieszkających na terenie gmin, którzy na pewno chętnie pomogą w tych kontaktach.

Wojna to okrutny czas klęski humanitarnej, która najbardziej dotyka najsłabszych – dzieci i osoby starsze. Musimy się przygotować na dużą falę uchodźców wojennych, którzy wyjeżdżając na Zachód ratują swoje zdrowie i życie. Wzywamy polskie samorządu do solidarności z Narodem Ukraińskim i przygotowanie miejsc dla uchodźców i udzielenie im pomocy.

Apelujemy również do wszystkich samorządów państw Unii Europejskiej o podjęcie analogicznych działań i przygotowanie na przyjęcie uchodźców wojennych, którzy nie zmieszczą się w Polsce, Słowacji, Węgrzech i Rumunii.

Prosimy również samorządy i społeczności lokalne o otoczenie troską i opieką obywateli Ukrainy mieszkających i pracujących w Polsce. W tym trudnym czasie okażmy im życzliwość, wsparcie i gościnność.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz jej Członkowie:  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin „Szansa Białej Przemszy”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, Związek Gmin „Kwisa”, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin Jurajskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Ziemi Kujawskiej , Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego od początku swojej działalności rozwijają współpracę samorządową ze Wschodem, w tym z rejonami zamieszkiwanymi przez duże skupiska Polaków. W ciągu prawie 30 lat zorganizowaliśmy wyjazdy tysięcy samorządowców na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji, których celem było nawiązanie bezpośrednich kontaktów i promowanie międzynarodowej współpracy samorządowej. Takim projektem już od ponad 20 lat jest Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”, w ramach której zorganizowaliśmy wakacyjny wypoczynek dla 2500 dzieci i opiekunów ze Wschodu. Federacja i jej organizacje członkowskie organizowały akcję  „Solidarni z Ukrainą”- od czasów pomocy humanitarnej w czasie „Pomarańczowej Rewolucji” do pomocy w 2009 w związku z wielką epidemią grypy na Ukrainie. Federacja również była pomysłodawcą i organizatorem w pierwszej dekadzie XXI wieku trzech edycji Akcji Solidarni z Białorusią, udzielając pomocy charytatywnej dla osób represjonowanych i ich rodzin.

Nasuwają się analogie historyczne z sytuacją Polski sprzed 83 lat, gdy nocą Hitler rozpoczął wojnę strzelając z dział do Westerplatte w Gdańsku, a teraz  Putin strzela rakietami w Kijów i inne miasta Ukrainy. Nie pozwala to na obojętne przejście do porządku dziennego nad aktualnymi wydarzeniami i wymaga natychmiastowego wsparcia. Samorządowcy Rzeczypospolitej-państwa, które pierwsze w świecie uznało niepodległość Ukrainy – pomni dobrosąsiedzkiej współpracy z ukraińskimi partnerami wykazują się odpowiedzialnością, pamiętamy bowiem myśl wyrażaną nie raz na łamach paryskiej „Kultury” przez Jerzego Giedroycia – „Bez niepodległej Ukrainy, nie ma niepodległej Polski”. Dlatego nie zostawimy Was osamotnionych, bo na polskich samorządowców, którzy jednocześnie są Waszymi przyjaciółmi, zawsze możecie liczyć!  Wolna,  niepodległa, demokratyczna Ukraina zasługuje na solidarność Polski, Europy, USA i całego demokratycznego  świata”.


Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP


Stanowisko na stronie FRZGiP RP: http://www.federacja.krakow.pl/aktualnosci,samorzady-solidarne-z-ukraina,35.html


Foto: pixabay.com

bottom of page