top of page

Blauckout w okresie suszy?

29 maja 2020

Na portalu energetyka24.com dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica analizuje możliwości blackout  w okresie suszy: widmo zatrzymania elektrowni z powodu niskiego stanu rzek i braku wody do chodzenia instalacji – a co za tym idzie częściowego blackoutu – postawiło pytanie o wodę jako istotny element bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.

Wskazuje na możliwe rozwiązania dla sytuacji, kiedy poziom rzek może spowodować wstrzymanie działalności elektrowni. Jednym z nich to: przenoszenie ciężaru energetyki na mniejsze zakłady – gazowe elektrownie i elektrociepłownie, co będzie niezbędne wobec zaostrzania przepisów środowiskowych przez UE. Oczywiście teoretycznie można zakładać poprawę sytuacji w miarę wdrażania polityki klimatycznej, niemniej zarówno realny wpływ, jak i horyzont czasowy powinny jednak skłaniać do działań bardziej doraźnych i krótkofalowych, za to dających efekty tu i teraz.

Nie będzie łatwym zadaniem zmiana przeznaczenia infrastruktury melioracyjnej i retencyjnej, która miała raczej za zadanie jak najszybciej kierować wodę do większych cieków i zapobiegać podtopieniom. Mimo to postawienie na małą retencję mającą za zadanie zatrzymywać wodę na terenach rolniczych zdecydowanie ma sens, a co ważne – istniej również operator, spółka Wody Polskie, która takim procesem mogłaby się z powodzeniem  i w sposób skoordynowany zająć – zauważa  dr Dawid Piekarz.


Więcej na: https://www.energetyka24.com/elektroenergetyka/czy-susza-spowoduje-blackout-w-polsce-analiza


Foto: pixabay.com

bottom of page