top of page

WELCONOMY – misja godzenia w dobie podziałów

29 maja 2020

Rozmowa z Jackiem Janiszewskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatorem forum WELCONOMY in Toruń


Pandemia wywróciła do góry nogami kalendarz imprez gospodarczych w Polsce. Forum WELCONOMY, zamiast wiosną, odbędzie się na jesieni. Czy zmianie ulegnie również formuła wydarzenia?

WELCONOMY odbędzie się w dniach 14-15 września w Toruniu. Formuła zależeć będzie od możliwości, jakie przyniesie czas. Będziemy przygotowani do tradycyjnego zorganizowania konferencji, z zachowaniem obowiązujących reguł ostrożnościowych lub do stworzenia hybrydy paneli nagranych i stacjonarnych – dla gości w Internecie i dla mniejszego grona na żywo. W ostateczności zorganizujemy konferencję on-line. Przygotowujemy się do tego technicznie już teraz, organizując i nagrywając 26 czerwca jedną z części WELCONOMY, dotyczącą pandemii.


WELCONOMY należy do najstarszych tego rodzaju wydarzeń w naszym kraju. Jak przez lata ewoluowała jego koncepcja? Z jakiego miejsca startowaliście Państwo, a w jakim dzisiaj jesteście?

Pierwszy kongres, jeszcze pod nazwą „Forum Polska Zachód”, odbył się w 1994 roku w Międzyzdrojach. Początkową ideą było stworzenie platformy dialogu dla przeciwników politycznych. Chcieliśmy oddzielić sprawy dotyczące racji stanu, które winny jednoczyć, od różnic doktrynalnych poszczególnych partii i ludzi je reprezentujących. Poza tym nastawiliśmy się na zbliżanie Polski z zachodem Europy w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Wówczas niewielu wierzyło, że w ogóle kiedyś do tego dojdzie. Po okresie Międzyzdrojów przyszedł czas na Ciechocinek i już od piętnastej edycji WELCONOMY jesteśmy w Toruniu. W międzyczasie weszliśmy do NATO i  UE. Osiągnęliśmy jako kraj główne cele makroekonomiczne, międzynarodowe i te tematy były osią dyskusji kolejnych edycji wydarzenia. Nie sądziłem, że po tylu latach znów celem nadrzędnym dla Stowarzyszenia Integracja i Współpraca stanie się godzenie zwaśnionych stron politycznych wobec spraw wagi najwyższej, czyli racji stanu, samorządności z zachowaniem godności wszystkich obywateli, a także przywracaniem szacunku dla pracy.


Czy można stwierdzić, że nadszedł kres „stacjonarnych” kongresów? Czy element on-line na stałe pozostanie w formule takich wydarzeń?

Nie sądzę, by on-line zastąpiło w biznesie, polityce czy stosunkach międzynarodowych  kontakt werbalny, bezpośredni. Nawet nauka i praca  on-line, która ma dziś miejsce, nie może zastąpić tradycyjnych form, może jedynie je uzupełniać. Jednak z pewnością pandemia zmieni wiele. Trzeba szykować się do różnych rozwiązań, które dostosowane będą do czasów i możliwości. Tam, gdzie jest to możliwe, on-line zakorzeni się na dobre. Myślę jednak, że ani targów,  ani konferencji, ani spotkań biznesowych czy sporów politycznych forma zdalna nie zastąpi na stałe w stu procentach. Ludzie zawsze będą szukali bezpośrednich relacji, by nabrać pewności, że mają rację, gdy podejmują decyzję. Tego nikt i nic nie zmieni.


Jak wygląda organizacja WELCONOMY w tym wyjątkowym czasie? Na kogo możecie liczyć? Jak układa się współpraca z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego?

Praktycznie możemy liczyć niemal na wszystkich, którzy zapowiedzieli swoją obecność na WELCONOMY w marcu. Jak wspomniałem, szukamy rozwiązań i metod, by wszystko udało się we wrześniowym terminie. Współpraca z samorządem – mam tu na myśli miasto Toruń i Urząd Marszałkowski – przebiega na najwyższym poziomie, w duchu wzajemnego wsparcia w osiągnięciu sukcesu w nowej rzeczywistości. W związku z tym WELCONOMY nie tylko się odbędzie, ale również pozostaną najważniejsze panele, moderatorzy i prelegenci z marcowego programu.


Gdzie mają zgłaszać się podmioty zainteresowane merytorycznym udziałem w WELCONOMY? Gdzie mogą szukać informacji?

Wszystkie informacje o XXVII WELCONOMY Forum in Toruń są na bieżąco przekazywane za pośrednictwem naszej strony www.welconomy.pl; jesteśmy dostępni pod podanymi biurowymi telefonami oraz e-mailami. Program wydarzenia dostępny na stronie jest aktualny, a najważniejsi goście potwierdzili chęć udziału Jedyna niepewność polega tylko na tym czy uda się forum zorganizować tradycyjnie, w sposób mieszany czy też on-line, ale z pewnością XXVII WELCONOMY się odbędzie.


Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiał Radosław Konieczny

bottom of page