top of page

Wstrzymanie inwestycji groźne dla gospodarki

2 maja 2020

W Pulsie Biznesu opublikowany został komentarz dr Dawida Piekarza, wiceprezesa Instytutu Staszica na temat szkód jakie może wyrządzić w gospodarce bierne oczekiwanie na koniec pandemii.  Przypomniał, że firmy „oceniają obecny potencjał wykonawczy, zwłaszcza kadrowy, na 73 proc. stanu sprzed pandemii. Polska zaś znajduje się w środku ofensywy na drogach i torach — w programie kolejowym tylko na 2020 r. przewidziano 12,4 mld zł”.

„Co prawda UE dopuściła przenoszenie miliardowych kwot, na walkę z pandemią, ale inwestycje infrastrukturalne powinny być ostatnimi, których mogłoby y to dotyczyć. Także dlatego, by nie powiększać grona bezrobotnych ani listy firm zagrożonych upadłością”  – dodał dr Dawid Piekarz.


Więcej: https://www.pb.pl/panika-gorsza-od-wirusa-989828

bottom of page