top of page

Centrum Pomocy – Alior Bank z pomocą dla uchodźców

26 maja 2022

Dzięki wsparciu Alior Banku w Warszawie powstało największe centrum pomocy skierowanej do uchodźców z Ukrainy. Na blisko 4 tys. m kw. przy ul. Towarowej 25a uruchomiono Centrum Pomocy, oferujące wsparcie psychologiczne, kursy językowe i wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy. W budynku będzie znajdować się również bezgotówkowy oddział Alior Banku. Przy pomocy doradców uchodźcy będą mogli otworzyć konto, wystąpić o kartę płatniczą lub dokonać przelewu. Alior Bank jest partnerem realizowanego przez Instytut Staszica programu stażowego „Dobra Kariera”.


Centrum Pomocy oferować będzie wsparcie psychologiczne, kursy językowe i wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy. Na dwóch kondygnacjach działać będzie Caritas Polska i należące do niego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Udostępniona przez Alior Bank przestrzeń, licząca blisko 4 tys. metrów kwadratowych, została odświeżona i zagospodarowana jako miejsce kompleksowej pomocy koordynowanej zarówno przez organizacje pożytku publicznego, jak i inne podmioty realizujące inicjatywy edukacyjne.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Caritas Polska, obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Aby wesprzeć wszystkich chętnych w aktywizacji zawodowej, Caritas Polska zorganizuje w Centrum kursy językowe oraz punkt pośrednictwa pracy. Dodatkowo, dla osób biorących udział w szkoleniach lub załatwiających niezbędne formalności, powstanie miejsce opieki i animacji dla dzieci.

Od początku wojny w Ukrainie, Alior Bank aktywnie angażuje się w inicjatywy pomocowe. W odpowiedzi na rosnącą liczbę obywateli Ukrainy przebywających do Polski, Bank umożliwił m.in. zakładanie konta bez żadnych opłat w oddziałach i placówkach partnerskich zlokalizowanych na terenie całego kraju. Proces przebiega sprawnie i bez większych formalności.

Aby otworzyć rachunek nie jest wymagane posiadanie polskiej wizy. Wystarczy, że klient okaże jeden z wymienionych dokumentów: paszport ukraiński lub tymczasowy polskie, Kartę Pobytu lub Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca lub Passport of the Citizen of Ukraine. Dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie posiadają paszportu lub karty pobytu, ale mają nadany numer PESEL Alior Bank udostępnił bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy. Do jego otwarcia, poza powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, potrzebne jest tylko zdjęcie posiadacza i polski numer telefonu komórkowego. W ramach oferty specjalnej skierowanej do obywateli Ukrainy, Alior Bank nie będzie także pobierał opłaty za prowadzenie rachunku i karty płatniczej przez okres 12 miesięcy. W celu ułatwienia komunikacji, strona internetowa banku, jak również aplikacja mobilna zostały przetłumaczone na język ukraiński.


(rk)


Foto: pixabay.com

bottom of page