top of page

Raportowanie ESG i nowe stanowiska pracy

30 marca 2022

Od 2024 roku przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, będą zobowiązane do przedstawiania działań w ramach standardów ESG (Environmental, Social and Governance – czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i dot. ładu korporacyjnego). Prof. Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica i prezes Polish Chapter PRME wskazuje w rozmowie z Akademią Zarządzania i Rozwoju na co należy się przygotować w związku z nową dyrektywą i zmianami regulacyjnymi w zakresie raportowania oraz jakich pracowników na te stanowiska będą poszukiwać pracodawcy.

– Specjaliści, którzy będą potrzebni, żeby dostarczyć materiału, wsadu merytorycznego do tych raportów, będą reprezentowali różne dziedziny. Będą potrzebni specjaliści, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne, związane z zarządzaniem, specjaliści z obszaru agrobiznesu, absolwenci SGGW, absolwenci różnego rodzaju studiów przyrodniczych, chemicy, inżynierowie, czyli ci, którzy będą znali się na procesach technologicznych. Na tym, jak to wszystko wygląda ze strony technologicznej. Już nie mówię o prawnikach, którzy będą potrzebni po to, żeby dostarczać informacji o wykładni prawa – wymienia prezes Instytutu Staszica.


Więcej: https://wysokienapiecie.pl/krotkie-spiecie/debata-isbnews-po-serii-przej-pkn-orlen-musi-zdefiniowa-nowe-obszary-dzia-ania/

bottom of page