top of page

Niemcy chcą powiązać unijny fundusz odbudowy z zasadą praworządności

2 października 2020

– Jeżeli Niemcom uda się przeforsować zasadę „pieniądze za praworządność”, to będzie to tylko pierwszy krok. Pojawią się następne, ale będzie to też zależeć od pozostałych państw UE – mówiła w Polskim Radiu 24 Olga Doleśniak-Harczuk, ekspert Instytutu Staszica oceniając propozycję wypłaty środków z funduszu odbudowy tylko krajom, które przestrzegają unijnych zasad praworządności.

– W niemieckiej agendzie na prezydencję, w internecie dostępna jest również wersja polskojęzyczna, mowa jest o tym, że należy dążyć do tego, by powiązać środki unijne z kwestią praworządności. Mówi się o procedurze z art. 7 oraz o tym, że Niemcy stawiają sobie to za jeden z priorytetów. To nie jest zaskoczenie. Warto czasami przeczytać niemieckie dokumenty i skonfrontować z tym, co jest później przedstawiane na poziomie europejskim – mówiła Olga Doleśniak-Harczuk.


Więcej: https://polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2592176,Pieniadze-za-praworzadnosc-DolesniakHarczuk-Niemcy-chca-prewencji-w-UE

bottom of page