top of page

Patrząc za Bug – debata o polskiej polityce wschodniej

15 października 2020

Rok 2020, m.in. z uwagi na obecne wydarzenia na Białorusi, jest wyjątkowy dla polskiej polityki zagranicznej, a szczególnie polityki wschodniej. W środę 14 października Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Instytut Staszica zorganizowały transmitowaną on line debatę: „Patrząc za Bug – czy Polska ma wizję polityki wschodniej”.

Prelegenci starali się znaleźć odpowiedź na pytani,e czy polska polityka wschodnia wymaga rewizji i w jaki sposób wzmocnić polskie wpływy na Wschodzie. Rozmawiano również o współpracy gospodarczej ze Wschodem, polityce europejskiej oraz działaniach kulturalnych i skierowanych do środowisk polonijnych.

Debatę prowadził Józef Orzeł z Klubu Ronina,  a w gronie gości znaleźli się: Agnieszka Romaszewska-Guzy – dyrektor Bielsat TV, Paweł Kowal – poseł Koalicji Obywatelskiej oraz Marek Budzisz – ekspert dr. Rosji i krajów postsowieckiego Wschodu.


Debatę można obejrzeć pod adresem:https://youtu.be/nvAOR-sUOCk

bottom of page