top of page

Coraz bliżej fuzji

18 października 2021

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili zgodę na zbycie szeregu aktywów, co pozwala na finalizację procesu połączenia z PKN Orlen. Dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica komentuje decyzję akcjonariuszy na portalu FilaryBiznesu.pl.

– Jak wynika z uzasadnienia na NWZA Lotosu, zarząd spółki jest przekonany, że wewnętrzne czynności restrukturyzacyjne są korzystne i uzasadnione biznesowo, niezależnie od ewentualnej fuzji. Konsolidacja tych aktywów może przynieść spółce oszczędności, które wynikają z poprawy kosztów operacyjnych, administracyjnych, prawnych i podatkowych, w szacunkowej wysokości co najmniej 10 mln zł rocznie. Akcjonariusze, przyjmując uchwały, pokazali, że dostrzegają sens projektu, wierzą w jego powodzenie i widzą przyszłość w koncernie multienergetycznym – zauważa Dawid Piekarz.


Więcej:https://filarybiznesu.pl/fuzja-na-prostej/a12175


Foto: orlen.pl

bottom of page